Politiker kräver lagändring efter Ali Omumis utvisning

495

Kompetensutvisningarna ABB-ingenjören Ali Omumis historia har blivit den senaste symbolen för Sveriges många kompetensutvisningar. Men hur ser politikerna på situationen? Entreprenör frågade en rad riksdagspartier.

Patricia Kempff, chef för Public Affairs på ABB, tillsammans med den utvisningshotade ingenjören Ali Omumi.
Foto: Henrik Sjögren
Patricia Kempff, chef för Public Affairs på ABB, tillsammans med den nu utvisade ingenjören Ali Omumi.
artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Mats Persson (L)
Foto: Riksdagen
Mats Persson ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.
Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna.
Foto: Riksdagen
Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna.
Johanna Jönsson, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson.
Foto: Riksdagen
Johanna Jönsson, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson.
Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv
Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv
Maria Ferm, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen.
Foto: Miljöpartiet
Maria Ferm, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen.

”Bedrövligt”, ”sorgligt”, ”orimligt”.
Det säger företrädare för riksdagspartierna som Entreprenör har talat med i samband med utvisningen av ABB-ingenjören Ali Omumi. En utvisning som bygger på en försäkringsmiss som en tidigare arbetsgivare gjorde för tre år sedan.

Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna, berättar att han är besviken över hela situationen.

– Det är bedrövligt. Vi utvisar de människor vi behöver som mest, säger han.

Han menar att det krävs en lagändring.

– Misstag måste kunna rättas till även efter de är påtalande från Migrationsverket. Regeringens nya lag från december är helt otillräcklig då den kräver att ett misstag måste ha rättas till före ett eventuellt påpekande om felaktigheten från Migrationsverket. Det är orimligt, säger han.

Även Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Johan Forssell, tycker att det är beklagligt det som har hänt med Ali och hans familj.

– Situationen är sorglig, orimlig och skadlig. Sorglig för dem som tvingas lämna Sverige, orimlig därför att detta inte skulle behöva ske, och skadlig för svenska företag och för Sverige, säger Forssell och fortsätter:

– Jag hoppas att han i framtiden kan komma tillbaka till Sverige med sin familj.

Vilka konkreta åtgärder behöver göras för att kompetensutvisningarna ska kunna stoppas?

– Framförallt två saker, dels minska byråkratin och korta handläggningstiderna, dels införa särskilda talangvisum för högkvalificerad arbetskraft. Sedan har vi länge ansett att domstolarna måste göra en helhetsbedömning i ärenden gällande arbetstillstånd, så att inte enskilda misstag som detta får så dramatiska konsekvenser.

Hur kan ni lösa den här problematiken?

– För att minska byråkratin bör högkvalificerad arbetskraft hanteras av en one-stop-shop. I stället för olika processer med Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och så vidare, ska det finnas en enda kontaktpunkt. Gör man det bör man även kunna införa en 30-dagarsgaranti för handläggningstid så att det inte tar så lång tid som i dag.

Även Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson anser att det är orimligt att människor som jobbar och betalar skatt i Sverige ska utvisas på grund av bagatellartade misstag som de inte ens själva bär skulden för.

– Vi har drivit regeringen framför oss i denna fråga länge och tryckt på för en förändring, men regeringen har svarat med passivitet och handfallenhet. Det här borde varit löst för länge sedan, säger hon

– Det mest akuta är att införa en stopplag, som innebär att inga orimliga kompetensutvisningar sker medan ny lagstiftning tas fram. Det är första prio för att undvika fler fall som Ali. Vi vill att arbetskraftsinvandrare slutar straffas för ofta mindre misstag eller fel som deras arbetsgivare gjort.

På längre sikt vill Johanna Jönsson att det ska bli mindre krångligt att anställa personer från andra länder, inte minst för småföretag.

Enligt Maria Ferm, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen, har dagens utvisningslagar tillämpas på ett sätt som har fått orimliga konsekvenser.

Partiet står även i begrepp att föreslå en lagändring.

– Vi har arbetat hårt för att ta fram en ny lag som innebär att mindre misstag ska kunna rättas i efterhand av arbetsgivaren när de upptäcks, så att den enskilde inte ska behöva förlora sitt uppehålltillstånd, säger Ferm.

Men i nuläget avvaktar de. Miljöpartiet menar att de först och främst vill vänta och se om att en ny vägledande dom från Migrationsöverdomstolen ska lösa problematiken, förklarar Ferm.

– Om det visar sig att den nya domen inte används av domstolarna på ett sätt som bidrar till att bagatellartade misstag inte ska leda till att personer utvisas så är vi fullt beredda att gå vidare med förslaget om ny lagstiftning.

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv anser däremot inte att lagen behöver ändras.

– Reglerna för arbetskraftsinvandring är i grunden bra, men tyvärr har rättstillämpningen gällande återkallelse av arbetstillstånden varit helt orimlig i vissa fall, säger han.

Däremot behövs en rad korrigeringar i regelverket som gör att Migrationsverket enklare kan skilja på de som medvetet försöker fuska och de som har hamnat i problem på grund av misstag hos en tidigare arbetsgivare.

– När Migrationsverket ska bedöma om arbetsvillkoren har varit i enlighet med regelverket ska de göra en framåtsyftande helhetsbedömning. Det ska i sig leda till att mindre avvikelser eller felaktigheter inte ska leda till återkallelse av arbetstillståndet förutsatt att villkoren i övrigt är okej, säger han.

Entreprenör har även sökt Socialdemokraterna för en kommentar.

Gabriel Cardona Cervantes Frida Nygren