Rätt styrelse kan tredubbla försäljningen

Hallå där Kent Sahlgren vars avhandling visar att ett tillväxtföretags försäljningssiffror kan öka med 280 procent om styrelsen består av minst 50 procent externa personer.

7ed4b375-ab19-4823-bebe-e11a89645dff-image
För företag med 200 anställda eller mindre är den ultimata storleken fem personer i styrelsen, varav minst tre ledamöter bör vara externa. Det visar Kent Sahlgrens forskning.

Vad gick din forskning ut på?

– Jag tittade på två grupper av företag. En grupp med snabbväxande företag som hade en hög andel externa ledamöter och en grupp som hade en låg andel. Hög andel definierade jag som att 50 procent eller fler skulle vara externa. Jag jämförde sedan dessa gruppers försäljningstillväxt under tre år.

Vad kom du fram till?

Den visar att de företag som har en hög andel externa styrelseledamöter har mycket högre försäljningstillväxt än gruppen som hade en låg andel externa styrelseledamöter.

Vad beror det här på?

– De externa styrelseledamöterna har tre viktiga funktioner för företaget: De har en kontrollfunktion för att undvika misstag i företagsledningen, de ger service och rådgivning till ledningen och de kan framförallt skapa kontaktytor mot exempelvis investerare och andra i sina nätverk.

Varför är externa styrelseledamöter bättre på det än interna?

– Tar du in ett externt styrelseproffs så blir det fart på grejerna.  De externa styrelseledamöterna vill kunna skicka signalen till andra företag att de är framgångsrika och alltså attraktiva på arbetsmarknaden. Då vill de att företaget går bra och ställer därför krav på vd:n. En intern styrelseledamot kanske inte vågar säga ifrån till vd:n med rädsla för att förlora jobbet.

Vilken är den ultimata styrelsesammansättningen för den här typen av snabbväxande bolag du tittat på?

– För företag med 200 anställda eller mindre är den ultimata storleken fem personer i styrelsen, varav minst tre personer bör vara externa.

HN