Rättvik fakturerar bara om tillsyn sker

Regelkrångel Livsmedelstillsynen i Rättvik gör allt rätt - enligt både företagare och politiker. I stället för att fakturera en fast avgift i början av varje år fakturerar kommunen nu bara om tillsyn verkligen sker. "Vi har börjat föra en dialog på plats i stället för att kommunicera med blanketter", säger företagaren Adrian Svensson.

Martin Clarstedt, miljö- och byggchef och Markus Svensson, näringslivschef
Foto: Magnus Andersson
Martin Clarstedt, miljö- och byggchef och Markus Svensson, näringslivschef

För många företag sker den enda kontakten med kommunen via tillstånd och tillsyn. Något som ofta är förknippat med stark byråkrati.

– Skälet till att vi utför tillsyn är för att säkerställa kvaliteten. Den vill alla upprätthålla. Men den ska inte kommuniceras via blanketter och kuvert, tycker Markus Svensson, näringslivschef i Rättviks kommun.

Därför har Rättviks kommun klubbat igenom en ny modell för avgifter vid livsmedelskontroll.

– Förr fakturerades avgiften i början av året, oavsett om det blev tillsynsbesök eller inte. Systemet saknar både transparens och trovärdighet. Nu fakturerar vi i stället om vi gör ett besök – och vi fakturerar bara för den tid besöket faktiskt tar, förklarar Markus Svensson.

Problemet med livsmedelskontrollerna uppdagades under de företagsbesök som Markus Svensson och miljö- och byggchefen Martin Clarstedt gör kontinuerligt.

– Vi insåg problematiken och förklarade den för politikerna. Vi har en modig kommunledning som klubbade igenom beslutet i juni, säger Markus Svensson.

Och fortsätter:

– Det pratas mycket om regelförenkling. Jag tycker att vi ska prata om regeltillämpning istället. Lagarna är ofta tydliga men hur de ska tillämpas är desto svårare. I regel-Sverige är sunt förnuft lika med innovativt tänkande. Vinsten är att vi har ett smidigare samarbete med näringslivet. Vi för en dialog istället.

Även Adrian Svensson, delägare på Hotell Jöns Andersgården, uppskattar dialogen.

– Vi har närmare kontakt och pratar med varandra. Småsaker kan se större ut än vad de är. Träffas man kan många saker lösas på plats. Dessutom får vi större förtroende för varandra, säger han.

– Om vi upplever att en kommun har en nitisk myndighetsutövning drar vi oss för att ringa. Nu vänder vi oss gärna till kommunen vad gäller även enklare frågor. Jag brukar själv ringa upp kommunen och fråga om det är några nya saker vi behöver tänka på inför sommarens öppning. Hade vi haft för hård myndighetsutövning så hade jag aldrig gjort det.

En annan sak som är unik, enligt Adrian Svenson, är att idén i grunden kommer från kommunens tjänstemän.

– De har en genuin inställning till att kommunen inte ska ta betalt för mer än vad de behöver. Jag hoppas att det här konceptet översätts till fler tillsynsområden.

Adrian Svensson uppmuntrar också kommunens initiativ att fakturera efter sommaren och inte i januari som med övriga avgifter.

– Det är riktigt bra. Nästan alla restauranger och hotell i Rättvik lever på sommarturismen. Det är nog med fakturor som ska betalas innan säsongen drar igång. Vi gör investeringar och likviditeten är ansträngd innan turisterna kommer. Bara en sådan sak visar att kommunen hjälper till på de sätt de kan för att gynna turistnäringen.

Lina Skandevall