Regeländring tvingar företag att ta miljonlån

Fredric Käll, vd på Vivida
Under oktober står assistansföretagen utan ekonomisk kompensation på grund av Försäkringskassans nya rutiner. Samtidigt kvarstår företagens utgifter, som löner till personalen. Det slår mot företagare som Fredric Käll, vd på Vivida.
1

Byråkrati Försäkringskassans nya rutiner för assistansbranschen kritiseras hårt av företagen. Under oktober då de nya reglerna börjar gälla måste bolagen låna för att klara att betala ut löner. ”Jag tvingas ta ett banklån på 14 miljoner kronor”, säger Fredric Käll, vd för Vivida.

Under oktober ändrar Försäkringskassan sina rutiner för utbetalning av assistansersättningen. De nya rutinerna innebär att assistentersättningen betalas ut i efterskott, i stället för i förskott som tidigare. Syftet är att hindra fusk, enligt myndigheten. Men skiftet väcker stark kritik.  

– Försäkringskassan tar ingen hänsyn till oss. Det känns som om Försäkringskassan vill frysa ut oss privata företagare och låta de kommunala ta över allt, trots att majoriteten av de assistansberättigade väljer privata utförare, säger Fredric Käll, vd på Vivida.

Tidigare har arbetsgivaren fått ersättning från Försäkringskassan den 20 i månaden då assistansen utförs, för att i efterhand reglera eventuella avvikelser. Nu ska ersättningen i stället betalas ut den 20 i månaden efter och den 5 i månaden därpå. Det innebär ett glapp under oktober, då arbetsgivaren helt står utan ekonomisk kompensation för assistansen. Samtidigt kvarstår företagens utgifter, som löner till personalen.

– För att klara månaden måste jag gå till banken och låna 14 miljoner kronor, motsvarande en månads omsättning för Vivida. Den extra kostnaden måste slås ut på övrig assistans, vilket i slutändan drabbar den assistansberättigade. Samma personer som myndigheten säger sig vilja värna, säger Fredric Käll.

Försäkringskassan har tidigare uppmanat arbetsgivarna att samla ihop en buffert inför skiftet. Företagarna anser att det är omöjligt, bland annat eftersom ersättningen i branschen är låg.

I dagsläget ligger schablonbeloppet på 288 kronor per timme. I assistansbranschen går omkring 90 procent av omsättningen till löner, resten går till administration. De assistansföretag som inte kan ta ett banklån för oktober kommer inte att klara sig, menar Fredric Käll.

– Det säger sig självt att vi inte har likvida medel nog för att spara ihop en buffert på 14 miljoner kronor på ett år. Den genomsnittliga marginalen för branschen är under fyra procent. Detta innebär att många seriösa företag går under och kvar är de oseriösa skojarna och de kommunala bolagen, säger han.

En förutsättning för att övergången ska fungera så smärtfritt som möjligt, är att de nya rutinerna fungerar på en gång. Fredric Käll tvivlar på det.

– Ingen vet om det kommer att funka. Det verkar som om Försäkringskassan drivs av en egen politisk agenda, och lägger upp kontrollfunktion på kontrollfunktion utan någon tanke på om den är rimlig eller ens genomförbar. Det är verklighetsfrämmande och totalt inåtvänt.

Villkoret för att arbetsgivarna ska få sin ersättning är att rätt dokumentation kommer in så fort som möjligt till Försäkringskassan. Problemet är att myndigheten ännu inte har möjlighet att ta emot detta digitalt, utan det måste ske analogt. Processen är krånglig och bygger på att Posten gör sitt jobb (se faktaruta).

– Det är löjligt. Det är 2016 och vi får inte skicka in papper digitalt? Vi måste dessutom förlita oss på en postgång, som inte går att lita på, med 900 papper varje månad. Kommer pappren inte in i tid så får vi inte ersättningen i tid. Vem som helst hör att detta är helt sanslöst korkat och galet. Det är ett frontalangrepp mot branschen, säger Fredric Käll.

För att Vivida och andra assistansföretag ska få sin ersättning utbetald den 20 november så ska, enligt uppgifter från Försäkringskassan, alla handlingar som gäller för oktober vara inskickade senast den 5 november. I annat fall sker utbetalning först den 5 december. Det säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har kritiserat Försäkringskassans agerande.

– Vi är djupt oroade för att Försäkringskassans förändrade utbetalningsregler och att målet att komma till rätta med det så kallade ”fusket”, inte uppnås. Vi ser snarare att myndighetens agerande och oförstående attityd slår undan benen för de seriösa företagen, säger hon.

Vividas öde ligger nu i händerna på Försäkringskassan, som måste betala ut ersättningen i tid. Annars kommer Fredric Käll att behöva gå till banken igen.

– Jag hoppas innerligt att det går vägen, för banken kommer inte att bevilja mig ett lån till. Det har jag inte säkerhet för. Det här visar bara hur systemet har byråkratiserats sönder. Kvaliteten, den som verkligen behövs, eroderas bort på grund av myndigheternas kontrollbehov och brist på perspektiv. Det här är oerhört dåligt skött.

Papperskrångel i stället för digital hantering

Kunden ska redovisa det antal timmar som hen har fått assistans, skriva under ett papper och skicka det till assistansföretaget.
Assistansföretaget ska sedan kontrollera att uppgifterna stämmer jämfört med tidrapporterna som assistenterna har skickat in, och skicka in dokumenten till Försäkringskassan. Kundens dokument måste skickas med reguljär post, medan assistenternas tidrapporter kan skickas in elektroniskt via bank-id.
Arbetsgivaren kan inte snabba på processen genom att skicka dokumenten med bud, eftersom det inte finns en mottagare vid Försäkringskassans inläsningscentral i Östersund.

LW