Regeringen lanserar förenklingspaket för företag

Regelkrångel Förutom problemen med konkurrens och kompetensförsörjning upplever många företagare att lagar och myndighetsregler hindrar tillväxt. Nu lanserar närings- och innovationsminister Mikael Damberg ett förenklingspaket för företag.

Näringsminister Mikael Damberg.

Som en del i paketet får Tillväxtverket i uppdrag att skapa digitala lösningar som ska stimulera samverkan mellan myndigheter. Den får även i uppdrag att undersöka hur myndigheternas handläggningsprocesser påverkar företagens konkurrenskraft samt komma med förslag på hur handläggningstiderna ska kunna bli kortare.

Statskontoret får bland annat i uppdrag att se på hur lagar och regler är anpassade till den digitala utvecklingen.

– Ju mer tid företagare kan lägga på sin kärnverksamhet desto bättre. Regeringen vill därför ta nya steg för att underlätta för företag att förhålla sig till regler och ha smidiga myndighetskontakter. Vi ger nu Tillväxtverket i uppdrag att titta på dels hur vi bättre kan använda den nya digitala tekniken för att skapa bättre informationsutbyten mellan olika myndigheter och dels hur olika handläggningstider kan kortas. Statskontoret får i uppdrag att undersöka hur vi genomför EU-regler i Sverige. Dessa uppdrag ger företagen mer tid att fokusera på att utveckla sin verksamhet, växa och skapa jobb, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg, i ett pressmeddelande.

Näringslivets Regelnämnd (NNR) ser positivt på uppdragen som Statskontoret och Tillväxtverket fått.

– NNR har tidigare genom sina omfattande undersökningar av kommunernas handläggningstider och servicegarantier visat att skillnaderna är stora och lämnat rekommendationer på åtgärder. Det är positivt att uppdraget även ska belysa juridiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Däremot ställer vi oss frågande till den mycket snäva tidsram Tillväxtverket fått. Frågorna och systemen i sig är komplexa och kräver tid för att utredas på ett adekvat sätt, säger Andrea Femrell, vd, Näringslivets Regelnämnd NNR, i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa mer om förenklingspaketet.

R