NYHET Publicerad

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.

Domsjö Fabriker
Foto: Per Agren/Media-Bild, Sweden

Lars Winter, vd för Domsjö Fabriker, vill ha besked från regeringen hur den framtida skogspolitiken ska se ut. Anledningen är att den planerade bioraffinaderiet i Domsjö behöver stora mängder svensk skogsråvara.

Det finns långgående planer på att bygga ett nytt bioraffinaderi i Domsjö utanför Örnsköldsvik. Det skulle innebära en investering på mellan 15-20 miljarder kronor vilket är den största investeringen i svensk skogsindustri någonsin och uppskattningsvis skulle 4-5 000 nya jobb kunna skapas, enligt Lars Winter, vd för Domsjö fabriker, samt vice ordförande för Rise Processum, som arbetar med industriell bioraffinaderiutveckling.

– Det handlar om den jobbsiffran om vi följer råvarans hela väg till färdig produkt, säger han.

En förstudie av projektet är avklarad och den visar att det är möjligt att bygga bioraffinaderiet med en avkastning för produkterna - som främst består av olika skogsbaserade textilier.

Men det är i dagsläget inte klart vilka som skulle delta i en framtida investering eftersom de inte vågar gå vidare i processen och göra den betydligt dyrare och mer omfattande förprojekteringen.

Först vill Lars Winter och hans kollegor få klarhet i hur den framtida skogspolitiken ska se ut. Anledningen är att den planerade fabriken kommer att behöva stora mängder svensk skogsråvara.

– Vi skulle behöva öka det nuvarande uttaget från den svenska skogen med omkring tio procent. Idag avverkar vi cirka 85 miljoner kubikmeter skog, samtidigt som vi har en tillväxt på 120 miljoner kubikmeter, så utrymmet finns där. Problemet är att en allt större del av skogen skyddas och det skapar en osäkerhet, säger Lars Winter.

Därför finns det i dagsläget inte förutsättningar för intresserade investerare att delta i nästa steg.

Annons

– En förprojektering skulle kosta 150 miljoner kronor och den är mycket detaljerat. Den innefattar allt från mark- och miljöåtgärder till marknadsplaner. Vi kan inte lägga två år på att genomföra den och sedan landa i en osäkerhet över att virket inte kommer att räcka till, konstaterar han.

Lars Winter efterlyser klarare besked från staten för hur man vill att det framtida svenska skogsbruket ska se ut. Han vill ha besked om hur det blir med den nya inventeringen av nyckelbiotoper som kan innebära att ännu större arealer skog försvinner från marknaden. Även det faktum att allt fler avverkningar stoppas på grund av att skog klassas som fjällnära oroar.

– Jag är helt på det klara med att det ska finnas skyddad skog. Men det måste finnas en vettig balans mellan skogsbruket och att bevara. Nu verkar den politiska majoriteten ligga hos dem som vill bevara.

Även Henrik Sjölund, vd för skogskoncernen Holmen, uttalade sig nyligen i tidningen Dagens Industri där han uttryckte en stor oro för den utveckling, som enligt honom, innebär en urholkning av äganderätten. Något som skett under den nuvarande regeringens tid vid makten.

– Det prickas hela tiden in nya områden som anses ha höga naturvärden. Och det innebär att marken du äger i praktiken blir obrukbar. Och eftersom det inte finns ett fungerande system där staten kompenserar dig ekonomiskt är det fråga om en form av expropriering som är helt oacceptabel, sa Henrik Sjölund. till Dagens Industri.

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, konstaterar att Sverige sedan hundra år tillbaka bedriver ett skogsbruk där avverkningen är mindre än tillväxten. Det har byggt upp ett stort virkesförråd, och öppnar för en möjlighet att öka avverkningen med tio procent efter år 2020.

– Just nu är det många som vill ha mer av skogen, och därför behövs ett klart besked från politikerna, så att skogsnäringen vågar fortsätta investera, säger hon.

På det politiska planet ska det enligt uppgift råda stor oenighet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, skriver Dagens Industri. Miljöminister Karolina Skog (MP) har sagt att det skulle bli för dyrt för staten att lösa in de olika naturvärdena man vill bevara.

– När vi träffar Stefan Löfven eller Sven-Erik Bucht håller de med oss och delar helt vår analys, men samtidigt tillåter de sin egen regering att göra något helt annat. Socialdemokraterna har helt abdikerat och släppt den här frågan till Miljöpartiet, säger Henrik Sjölund till Dagens Industri.

Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Ali: Litet misstag tvingar mig och min familj lämna Sverige

KOMPETENSUTVSNINGARNA Ali Omumi är affärsutvecklare och har haft flera toppjobb i svenskt näringsliv. Nu tvingas han lämna landet efter att Migrationsverket nekat honom arbetstillstånd. Entreprenör har låtit honom att med egna ord berätta sin historia. "Hur kan ett smärre administrativt misstag av en arbetsgivare innebära att jag och hela min familj rycks upp med rötterna och tvingas lämna Sverige?", skriver han.
NYHET Publicerad:

Segerfeldt: En Bagdad-Bob på var sin sida av Östersjön

DEBATT Debattören Fredrik Segerfeldt går till attack mot LO, som i sin valfilm menar att en alliansregering skulle hota jobben. Segerfeldt jämför LO:s film med rysk propaganda och frågar sig varifrån LO:s tanke om att svenska företag är som hin håle själv kommer från.
NYHET Publicerad:

Kaféet fick inte alkoholtillstånd - ligger för nära lekplats

REGELKRÅNGLET Krögaren Kjell Andersson och hustrun Kicki Edholm får inte servera alkohol på sitt sommarkafé. Orsaken är att kommunen inte vill att barn vid en lekplats i närheten ser när vuxna dricker alkohol. ”Grejen är helt befängd”, säger Kjell Andersson. Visita rekommenderar att beslutet överklagas eftersom det inte följer alkohollagen.
NYHET Publicerad:

Debatt: Företag som inte förbereder brexit kan förlora stort

DEBATT Det är hög tid för företagen att börja förbereda sig för brexit. Det menar debattörerna Mattias Hedvall och Johan Zetterström. Företag som inte är förberedda när separationen sker kommer förlora stora värden, menar de.
NYHET Publicerad:

Ungdomsförbunden: Riv upp LAS för att fler ska få jobb

DEBATT "En reform av arbetsrätten är nödvändig för att företag ska kunna anställa och fler människor ska kunna få ett arbete. Vi kommer att arbeta hårt tillsammans för att en alliansregering prioriterar en genomgripande LAS-reform", skriver företrädare för alliansens ungdomsförbund.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri kan bryta mot lagen

OSUND KONKURRENS Kommunala verksamheter som agerar på den öppna marknaden får inte ta del av regeringens uppmärksammade anställningsstöd extratjänster, enligt Arbetsförmedlingens regler. Ändå har Landskrona bemannat ett kommunalt tvätteri med extratjänster. Detta kan strida mot regelverket och möjligen även lagen.
NYHET Publicerad:

Externa ledamöter avgörande för utvecklingen

UNDERSÖKNING Många företagare saknar externa ledamöter i sin styrelse, något som kan vara avgörande för bolagets utveckling, menar affärsrådgivaren Lars-Erik Wiik. ”De flesta entreprenörer är så fokuserade på att hantera den dagliga operativa verksamheten att tiden för de strategiska framtidsfrågorna inte finns eller prioriteras. ”, säger han.
NYHET Publicerad:

Storm i skogspolitiken: Spricka mellan S och MP

ENTREPRENÖR GRANSKAR Att privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud har lett till en kritikstorm. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Skogsägare utan ersättning efter myndighetsbråk

ENTREPRENÖR GRANSKAR Sedan en uppmärksammad dom 2015 har staten valt att stoppa avverkning av stora arealer fjällnära skog utan att ge ersättning till skogsägarna. Tidningen Entreprenörs granskning visar att arkitekten bakom är Kammarkollegiet. ”Det övergår min fattningsförmåga hur Kammarkollegiet kommit fram till ståndpunkten”, säger Stefan Rubenson, jurist på advokatfirman Åberg & Co och tidigare rättschef på miljödepartementet.
NYHET Publicerad:

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.