Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

32

Bioraffinaderiet i Domsjö Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.

Domsjö Fabriker
Foto: Per Agren/Media-Bild, Sweden
Lars Winter, vd för Domsjö Fabriker, vill ha besked från regeringen hur den framtida skogspolitiken ska se ut. Anledningen är att den planerade bioraffinaderiet i Domsjö behöver stora mängder svensk skogsråvara.
artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Det finns långgående planer på att bygga ett nytt bioraffinaderi i Domsjö utanför Örnsköldsvik. Det skulle innebära en investering på mellan 15-20 miljarder kronor vilket är den största investeringen i svensk skogsindustri någonsin och uppskattningsvis skulle 4-5 000 nya jobb kunna skapas, enligt Lars Winter, vd för Domsjö fabriker, samt vice ordförande för Rise Processum, som arbetar med industriell bioraffinaderiutveckling.

– Det handlar om den jobbsiffran om vi följer råvarans hela väg till färdig produkt, säger han.

En förstudie av projektet är avklarad och den visar att det är möjligt att bygga bioraffinaderiet med en avkastning för produkterna - som främst består av olika skogsbaserade textilier.

Men det är i dagsläget inte klart vilka som skulle delta i en framtida investering eftersom de inte vågar gå vidare i processen och göra den betydligt dyrare och mer omfattande förprojekteringen.

Först vill Lars Winter och hans kollegor få klarhet i hur den framtida skogspolitiken ska se ut. Anledningen är att den planerade fabriken kommer att behöva stora mängder svensk skogsråvara.

– Vi skulle behöva öka det nuvarande uttaget från den svenska skogen med omkring tio procent. Idag avverkar vi cirka 85 miljoner kubikmeter skog, samtidigt som vi har en tillväxt på 120 miljoner kubikmeter, så utrymmet finns där. Problemet är att en allt större del av skogen skyddas och det skapar en osäkerhet, säger Lars Winter.

Därför finns det i dagsläget inte förutsättningar för intresserade investerare att delta i nästa steg.

– En förprojektering skulle kosta 150 miljoner kronor och den är mycket detaljerat. Den innefattar allt från mark- och miljöåtgärder till marknadsplaner. Vi kan inte lägga två år på att genomföra den och sedan landa i en osäkerhet över att virket inte kommer att räcka till, konstaterar han.

Lars Winter efterlyser klarare besked från staten för hur man vill att det framtida svenska skogsbruket ska se ut. Han vill ha besked om hur det blir med den nya inventeringen av nyckelbiotoper som kan innebära att ännu större arealer skog försvinner från marknaden. Även det faktum att allt fler avverkningar stoppas på grund av att skog klassas som fjällnära oroar.

– Jag är helt på det klara med att det ska finnas skyddad skog. Men det måste finnas en vettig balans mellan skogsbruket och att bevara. Nu verkar den politiska majoriteten ligga hos dem som vill bevara.

Även Henrik Sjölund, vd för skogskoncernen Holmen, uttalade sig nyligen i tidningen Dagens Industri där han uttryckte en stor oro för den utveckling, som enligt honom, innebär en urholkning av äganderätten. Något som skett under den nuvarande regeringens tid vid makten.

– Det prickas hela tiden in nya områden som anses ha höga naturvärden. Och det innebär att marken du äger i praktiken blir obrukbar. Och eftersom det inte finns ett fungerande system där staten kompenserar dig ekonomiskt är det fråga om en form av expropriering som är helt oacceptabel, sa Henrik Sjölund. till Dagens Industri.

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, konstaterar att Sverige sedan hundra år tillbaka bedriver ett skogsbruk där avverkningen är mindre än tillväxten. Det har byggt upp ett stort virkesförråd, och öppnar för en möjlighet att öka avverkningen med tio procent efter år 2020.

– Just nu är det många som vill ha mer av skogen, och därför behövs ett klart besked från politikerna, så att skogsnäringen vågar fortsätta investera, säger hon.

På det politiska planet ska det enligt uppgift råda stor oenighet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, skriver Dagens Industri. Miljöminister Karolina Skog (MP) har sagt att det skulle bli för dyrt för staten att lösa in de olika naturvärdena man vill bevara.

– När vi träffar Stefan Löfven eller Sven-Erik Bucht håller de med oss och delar helt vår analys, men samtidigt tillåter de sin egen regering att göra något helt annat. Socialdemokraterna har helt abdikerat och släppt den här frågan till Miljöpartiet, säger Henrik Sjölund till Dagens Industri.

Martin Berg