Revisionsplikten återinförs

3

Revision Ökad risk för skattefusk, försvårat arbete mot ekonomisk brottslighet och få positiva effekter. Det är resultatet av att revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades. Därför menar nu Riksrevisionen att revisionsplikten bör återinföras.

Riksrevisionen
Foto: Jonas Ekströmer/TT

– I snitt har bolagen sparat ungefär 10 000 kronor på att inte anlita en revisor. I övrigt kan vi inte se att reformen haft några nämnvärda positiva effekter på bolagens utveckling – snarare tvärtom, säger Nedim Colo, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Aktiebolag som har valt revision har visat sig växa långsammare i nettoomsättning och personalstyrka. Och de negativa konsekvenserna har blivit fler. Bolag utan revision betalar mindre i skatt, något som Riksrevisionen tror beror på att dessa företag i större utsträckning redovisar lägre ekonomisk aktivitet för att krympa sin vinst och på sätt undkomma skatt.

Efter reformen har också antalet anmälningar från revisorer till Ekobrottsmyndigheten minskat, från ungefär 300 per år till i det närmaste noll.

– Reformen har lett till ökad risk för skattefusk samtidigt som den, i kombination med andra regelförenklingar, har försvårat myndigheternas möjligheter att upptäcka sådan kriminalitet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Nu rekommenderar Riksrevisionen regeringen att återinföra revisionsplikten.

Stina Bengtsson