Rune Andersson om exitskatten: ”För tankarna tillbaka till 1970-talet”

Rune Andersson
Foto: BOSSE NILSSON
346

Skatt Regeringens förslag om en flyttskatt på kapital kommer att skada företagandet om den genomförs. Det konstaterades på ett seminarium som Stockholms Handelskammare arrangerade igår.

Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare, pekar på att förslaget skulle få allvarliga konsekvenser för det dynamiska företagsklimatet i Stockholm.

– Förslaget riskerar att försvåra för företag, särskilt start-ups, eftersom det bland annat blir svårare att rekrytera talanger på en global marknad. Sannolikt blir det också svårare för företag att rekrytera till ledningsgrupper och det kan slå mot Stockholms huvudkontorsekonomi.

Förslaget är utformat för att personer som bott i Sverige i minst fem av de senaste tio åren inte ska kunna ta med sig obeskattade kapitaltillgångar på över 100 000 kronor om de flyttar utomlands. Enligt Skatteverkets handlar det om mellan 1000–2000 personer om året som berörs.

Regeringens motiv är att man vill sätta stopp för den kapitalflykt som ett fördelaktigt skatteavtal med Portugal möjliggör. Landet har de senaste åren seglat upp som ett nytt europeiskt lågskatteparadis för svenska pensionärer.

Men flera deltagare på seminariet menade att som förslaget är utformat försöker regeringen skjuta myggor med en älgstudsare.

– Jag är helt med på att stoppa den kapitalflykten. Men det borde regeringen kunna ta direkt med Portugal. Det utmärkande med det här förlaget är att det helt saknar konsekvensanalys och för tankarna till den attityd mot företagare som rådde på 1970-talet, sa Rune Andersson, styrelseordförande på Mellby Gård.

När regeringen presenterade förslaget i november var det inte förgånget av en bred utredning. Istället gick regeringen helt på Skatteverkets problemanalys och uträkningar.

–  Det kom som en blixt från klar himmel. Det händer allt oftare att regeringen trycker igenom så här stora reformer utan att ta in flera perspektiv och infallsvinklar, sa Niklas Hagbard, partner på advokatfirman Mannheimer & Swartling, som också konstaterade att förslaget i flera delar är tveksamt i förhållande till EU-rätten och den fria rörligheten.

Jon Wahlberg, finansiell analytiker på revisionsbyrån PVC, konstaterade även att Skatteverkets beräkningar inte är helt solklara.

– Skatteverket räknar med att förslaget kommer att tillföra en miljard i skatt per år från och med 2020. Men den summan kommer sannolikt inte att uppnås förrän efter tio år enligt våra uträkningar. Skatteverkets uträkningar är för trubbiga, menade Jon Wahlberg.

Andreas Hatzigeorgiou menar att förslaget till stor del handlar om det politiska spelet. Regeringen vill att debatten ska handla om skatteflykt.

– Det är bra ammunition för regeringen i det kommande valet.

Sista datumet för remisser på förslaget är satt till den 5 mars.

Martin Berg