Så förverkligar du din företagsidé

59

Hallå där Tina Seelig, professor i neurovetenskap vid Stanforduniversitetet, som har lösningen för den som vill starta nytt företag men saknar en bra idé.

Tina Seelig
Foto: Katherine Emery
Tina Seelig, professor vid Stanforduniversitetet.

Dr. Tina Seelig undervisar inom kreativitet, innovation och entreprenörskap vid Stanforduniversitetet i Palo Alto, Kalifornien. Tidigare i år publicerades hennes senaste bok: Insight Out – Get Ideas Out of Your Head and Into the World, i vilken hon presenterar sin modell för människor att förverkliga sina idéer.

Jag vill starta ett nytt företag men har ingen affärsidé. Vad ska jag göra?

– Allt runt omkring dig är föremål för innovation, du behöver bara lägga märke till vilka utmaningar du och andra i din omgivning möter. Det är startpunkten för att du ska kunna föreställa dig vad som kan göras annorlunda. Så fort du har identifierat problemet kan du börja klura på en lösning.

Men när jag väl har en idé, vad är viktigast att tänka på då?

– Nyckeln till att lyckas är att börja med små experiment för att undersöka om du är på rätt väg. Ta fram en väldigt enkel prototyp och testa den på människor i din omgivning. Får du positiv återkoppling kan du börja skala upp och testa i större skala.

– De flesta bestämmer sig för att göra något väldigt stort från början, vilket resulterar i att de inte vet i vilken ände av projektet de ska börja, blir paralyserade och fastnar.

Vad mer ska man passa sig för?

– Förälska dig inte i lösningen på problemet som du identifierat, förälska dig i själva problemet.

Tina Seelig konstaterar att det underlättar arbetet med att undersöka problemet från olika vinklar och testa flera olika lösningar.  

– Sen ska du se till att få återkoppling från fler människor än bara dina nära och kära. De tenderar att säga ja till allt. Testa istället din idé på många olika personer.

Vilket råd skulle du ge till företag inom traditionella branscher som vill få en injektion av innovation och kreativitet i verksamheten?

– Är du vd för ett företag finns det flera saker att göra. Det finns många saker som påverkar människors beteende: regler, belöningar, incitament och själva arbetsplatsen. Som vd kan du skapa incitament för att uppmuntra nya idéer, till exempel genom att belöna de som testar en ny modig idé men som misslyckas.

Se mer

Tina Seelig höll nyligen en föreläsning på esbri i Stockholm. Titta på föreläsningen här

HN