Så slussas kompetensutvisade tillbaka till tidigare arbetsgivare

123

Kompetensutvisningarna Migrationsverkets praxis om ”sexmånadersregeln” hindrar kompetensutvisade att komma tillbaka till Sverige. Nu hjälper bemanningsföretaget Just Arrived arbetskraftsinvandrare att återförenas med sina gamla arbetsplatser.

Just Arrived.jpg
Foto: Olle Norgren/TT
Enligt Andreas König, vd för Just Arrived, finns det en praxis inom Migrationsverket som går ut på att den arbetskraftsinvandrare som har blivit utvisad och på nytt ansöker om att få jobba hos sin tidigare arbetsgivare får vänta i cirka sex månader.
artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

År 2016 grundade Andreas König och Jacob Burestam bemanningsföretaget Just Arrived med syftet att hjälpa nyanlända att hitta jobb.

– Vi fick veta att 40 procent av de utrikes födda fortfarande inte hade ett jobb efter åtta år och att 20 procent aldrig hade haft ett. Vi ville göra något åt saken och koppla nyanlända med jobb, berättar Andreas König, som också är företagets vd.

Just Arriveds verksamhet startade som en respons på migrationsvågen, men på senare tid har företaget börjat inrikta sig mer på att återförena utvisade arbetskraftsinvandrare med sina svenska arbetsplatser.

– På sistone har vi börjat arbeta med kompetensutvisningsfall där vi hjälper våra kunder att göra rätt från första början. Vi började med det strax innan sommaren. Arbetet befinner sig i en väldig tidig fas, säger Andreas König.

– Det vi gör är att vi anställer personerna som har blivit utvisade som konsulter och hyr sedan ut dem till sina tidigare arbetsgivare.

Enligt Andreas König finns det en praxis inom Migrationsverket som går ut på att den arbetskraftsinvandrare som har blivit utvisad och ansöker om att på nytt få jobba hos sin tidigare arbetsgivare får vänta i cirka sex månader. Om personen ansöker hos ett nytt företag går det däremot snabbare.

– När man söker arbetstillstånd är det kopplat till yrkes- och branschkoden. Det betyder att om exempelvis Spotify skulle anställa någon och den personen blir utvisad och sedan gör en ny ansökan räknas den relationen som ”bränd” säger Andreas König.

– När vi anställer personen som konsult räknas det däremot som ett nytt yrke.

Enligt Migrationsverket finns det dock inte något ”sex-månaders praxis”. I ett mejl från presskommunikatören Lisa Danling skriver hon att det inte finns något som säger att det ska ta olika lång tid för en person som söker ett nytt arbetstillstånd till en tidigare arbetsgivare jämfört med en ny. Vidare skriver Lisa Danling att ”Migrationsverket gör alltid en bedömning i det enskilda ärendet och om vi får en indikation på att en arbetsgivare exempelvis är oseriös, så kan en djupare utredning behövas.”

Enligt Andreas Königs erfarenhet går det mycket fortare för Just Arrived att anställa utvisade personer än för andra företag. En anledning till det är att Just Arrived är certifierat av Migrationsverket och därför betraktas som en betrodd arbetsgivare.

– Det betyder att ansökningsprocessen för oss tar cirka tio arbetsdagar för en förstagångs-ansökan. För andra företag tar det runt åtta till tolv månader, förklarar han.

I dagsläget har Just Arrived över 200 kunder och hjälpt över 500 personer, främst i Stockholm och Göteborg. Företaget har hjälpt utvisade personer från länder som Kina, Indien, Pakistan, Colombia och Filippinerna och har ytterligare pågående fall med bland annat en person från USA. För att ta sig an fallen får företaget juridisk hjälp av Deloitte, vilket har varit ett lyckat samarbete.

– Än så länge har Just Arrived haft ett 100-procentigt ”hit rate”, säger Andreas König.

Ana Cristina Hernández