Särbehandling inte rätt väg att gå

Rapport Under de senaste 20 åren har många jobb skapats i små- och medelstora företag. Men mindre företag bör inte särbehandlas, visar en ny rapport. Regelverk och institutioner bör istället vara så neutrala som möjligt. "Det är svårt att identifiera vilka företag som kommer att skapa jobb i framtiden", sade Lars Persson, professor och vice vd på IFN.

”Var skapas jobben?” var temat när Institutet för Näringslivsforskning, IFN, bjöd in till seminarium med anledning av en ny ESO-rapport som överlämnats till Finansdepartementet. Rapporten går igenom dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009, en studie av strukturomvandlingen under de senaste 20 åren.

Ofta lyfts små företag fram som dominerande i utvecklingen och rapporten visar att 300 000 jobb har skapats i små- och medelstora företag. Samtidigt dominerar fortfarande stora företag sysselsättningen. En slutsats var att en mångfald av företag - nya och gamla, stora och små – är centralt för jobbskapandet. Att ge särskilt stöd till småföretag är inte rätt väg, enligt författarna.

- Vid en första kan de te sig som att det vore rimligt att göra det, om småföretagen är framtida jobbskapare. Men det är svårt att identifiera vilka företag som kommer att skapa jobb i framtiden. För 30 år sedan var det storföretag som fungerade som jobbskapare. Regelverk och institutioner bör vara så neutrala som möjligt, sade Lars Persson, professor och vice vd på IFN.

Rapporten visade även vikten av att småföretag får lov att ta risker och misslyckas.

- Det är stor omsättning av jobb i småföretag. Men det är samhällsekonomiskt önskvärt att många företag vågar satsa och kanske misslyckas, för att förr eller senare lyckas. Det är viktigt att affärsidéer prövas, sade Lars Persson.

Andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat kraftigt sedan 1990, visar rapporten. Framför allt i stora företag har antalet med eftergymnasial utbildning ökat, samtidigt som andelen med förgymnasial utbildning minskat.

Jakob Stenberg