Scania stoppar rekrytering – på grund av Migrationsverket

Nina Falkstrand, hr chef för Sales and Marketing på Scania.
Foto: SÖREN ANDERSSON
Nina Falkstrand, hr chef för Sales and Marketing på Scania.
661

Rekrytering Efter den senaste tidens oklarheter kring Migrationsverkets tolkningar har Scania satt stopp: Inga som rekryteras till de så kallade "resande tjänsterna” eller till det globala traineeprogramet får komma från ett land utanför EU.

x
Foto: SÖREN ANDERSSON
Lisa Kannesten och Nina Falkstrand.
Amelie Berg
Foto: Ernst Henry Photography AB
Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Frustration. Så beskriver Lisa Kannesten situationen som uppstått för henne som rekryterande chef på storbolaget Scania.

– Jag vill ha de bästa kandidaterna till de tjänster som jag rekryterar till. Och det ska vara helt oberoende av kön, sexuel läggning eller etnicitet. När jag har min tydliga målbild framför mig att få de bästa kandidaterna är det otroligt frustrerande att regelverket sätter stop för mig, säger hon.

Scania är ett av Sveriges största företag med en företagskultur som baseras på mångfald. Men efter den senaste tidens oklarheter kring Migrationsverkets tolkningar har företaget satt ett stopp: Inga som rekryteras till de så kallade ”resande tjänsterna” får komma från ett land utanför EU.

– Det är otroligt jobbigt och frustrerande. Det känns sätt som att vi diskriminerar, trots att vi verkligen inte vill. Vi vågar bara inte anställa någon som kan få ett avslag från Migrationsverket. Det känns som om vi inte kan göra vårt jobb fullt ut, säger hon. 

Mellan 500 och 600 tjänster hos Scania i Södertälje är så kallade ”resande tjänster”. Det handlar om alltifrån marknadsföring till datainsamling. Tjänsterna innefattar ofta resor till distributörer i andra länder. De som rekryteras till tjänsterna anställs i det svenska bolaget, de betalar skatt i Sverige och omfattas av svenska kollektivavtal, berättar Nina Falkstrand, hr chef för Sales and Marketing på Scania.

– Allt är helt regelrätt. Vi gör alltid vårt bästa för att vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Men som situationen ser ut i dag vågar vi inte anställa någon som kommer utanför EU på grund av att vi inte vågar riskera att de får avslag om de söker förlängt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd här. Det handlar både om oss som arbetsgivare och för den enskilde, säger hon.  

Hon menar vidare att situationen upplevs som orimlig.

– De betalar skatt och vi betalar alla arbetsgivaravgifter i Sverige. De bidrar med otroligt mycket för oss. Men ändå kan ett beslut om förlängt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd bedömas av en enskild handläggare på Migrationsverket som att de saknar anknytning.

 

Även Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv, anser att de konsekvenser som Scania belyser till följd av en osäkerhet kring regelverket och dess tillämpning är helt orimliga och kräver åtgärder.

– Arbetsgivare kämpar med att hantera snåriga regler och oförutsägbara beslut. Utgångspunkten måste vara att det ska vara lätt att göra rätt både för arbetsgivare och för utländska arbetstagare. Alla företag ska ha samma möjligheter att kunna rekrytera utländsk arbetskraft, oavsett bransch och yrke, säger hon.

Under hösten marknadsförde Scania, som är en del av Volkswagen, sitt globala traineeprogram. Men det var först under våren som de rekryterande cheferna fick reda på att de inte kan anställa någon som inte är EU-medborgare. Detta för att de kommer vara utanför Sverige i cirka sex månader under ett år, vilket skapar en oro för att det kan vara svårt att för Migrationsverket att visa på ”anknytningen” till Sverige.

– Att behöva säga nej till någon bara för var de råkar vara födda är helt fruktansvärt. Och hur framstår vi som arbetsgivare om vi först säger: ”ja, ansök!” och sen säger nej till någon enbart på grund av ursprung?, säger Nina Falkstrand.

Inom företaget är det även vanligt att man byter tjänst. Men de som är anställda i Sverige och kommer från ett land utanför EU kan få ett nej om de vill byta till en ”resande tjänst”.

– Det finns en stark kultur som uppmanar de anställda att göra karriär inom företaget. Vi tror på kompetensutveckling och rörlighet inom bolaget. Och vi har haft några fall där vi inte rekryterat en person till en resande tjänst och då har de ju känt att ”men jag bor ju i Sverige och lever här – hur kan det inte ses som anknytning nog?”

Nu efterlyser de en tydlig praxis och ett tydligare regelverk.

– Vi vill bara veta vad som gäller. Just nu är det otydligheten som är det värsta. Hade jag fått veta att 30 dagar på ett år är det maximala antalet dagar som man får resa i tjänsten utan att efteråt få höra att man inte har anknytning nog så hade vi kunnat förhålla oss till det, säger Nina Falkstrand.

Migrationsverkets svar

För den som har tillfälligt arbetstillstånd i Sverige, vilket man kan ha i max fyra år, finns det inga krav på hur mycket man måste vistas i Sverige för att få tillståndet förlängt.
Däremot kan man, efter fyra år ansöka om permanent uppehållstillstånd (om det inte finns särskilda skäl för tillfälligt arbetstillstånd). Då krävs det enligt svensk lagstiftning att man ska man ha en stark anknytning till Sverige.
Det görs en bedömning i det enskilda ärendet men enligt Migrationsverkets praxis får en person ha varit frånvarande max sex månader under de fyra år man har haft tillfälligt uppehållstillstånd, för att anses ha en tillräckligt stark anknytning till Sverige. 
Källa: Migrationsverkets presstjänst

Frida Nygren