Seger för skogsägarna – svidande förlust för staten

martin.jpg
4.194k

Äganderätten Det är en svidande kostsam förlust för staten när den nu dömts att betala ut 18 miljoner kronor i ersättning till fem fjällnära skogsägare. Det konstaterar deras juridiska ombud Magnus Norberg på LRF Konsult.

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

MagnusN.jpg
Magnus Norberg, LRF Konsult
Anders%20Pettersson.jpg
Aners Pettersson, Allmänningsskogarna Västerbotten
JonasE.jpg
Jonas Eriksson, Norra skogsägarna
7393018612_873fc56f6a_o.jpg
Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna
Herman%20Sundqvist-6%20(6).jpg
Foto: Veronika Lax
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt gick på markägarnas linje och beslutade att staten ska betala ut sammanlagt drygt 18 miljoner kronor till de fem markägare i den fjällnära skogen som tvingats stämma staten.

Kammarkollegium har fört statens talan i målet och hävdat att det historiska skogsbruk som pågått inte är pågående markanvändning och därmed inte ersättningsberättigat.

Det argumentet underkänner domstolen helt.

”Vi delar markägarnas bedömning att den markanvändning som pågår på deras fastigheter inte kan vara något annat än skogsbruk och att besluten innebär att skogsbruket avsevärt försvåras”.

– Domstolen gick helt på vår linje och är en tydlig seger för de skogsägare som stämde staten och vann, och en svidande förlust för staten som tvingat enskilda till domstol för att försöka slippa undan det ekonomiska ansvaret för sitt agerande, säger Magnus Norberg.

– Om staten hade fått stoppa uttag av skog utan ersättning hade det kunnat ödelägga enskilda fastighetsägares ekonomi och på systemnivå hade tusentals fastigheter förlorat i marknads- och belåningsvärde, fortsätter han.

Anders Pettersson är förvaltare på allmänningsskogar i Västerbotten som företräder över 3 000 delägare och där flera fått sina avverkningsplaner stoppade utan ersättning.

– Det är en klockren dom. Huvudfrågan i målet har varit om det ska anses vara pågående markanvändning eller inte och här svajar inte domstolen det minsta. Nu blir det ordning och reda i den här frågan. Staten kan bedöma och ta naturvärden i anspråk, men då måste den också betala för sig.

Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skogsägarna, framhäver att domstolen slagit ett slag för äganderätten.

– Det blir tydligt att man inte kan runda äganderätten vilket skapar en rättssäkerhet och tydlighet, konstaterar han.

Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, menar att det är en principiellt viktig dom som inte bara berör de fjällnära skogarna utan hela Sveriges skogsägare.

– Domen sänder en tydlig markering om att avverkning och annat skogsbruk är en del av pågående markanvändning. Det är en viktig markering för alla skogsägare. För de i norr betyder domen att de kan börja våga investera i sin verksamhet igen.

Han är mycket kritisk till det faktum att staten tvingat ett antal markägare att stämma staten.

– I stället för att skapa praxis genom att utsatta enskilda markägare för den här processen borde staten istället ägna sig åt en eftertänksam och sund myndighetsövning, säger Sven Erik Hammar.

Totalt har ett tjugotal skogsägare varit tvungna att stämma staten. Domen i Mark- och miljödomstolen i Umeå gäller fem av dem.

De övriga 15 målen var planerade att avgöras i Östersunds tingsrätt senare i februari men det åtstår nu att se i och med dagens dom.

Om så sker kan Magnus Norberg inte tänka sig annat än att rätten där drar samma slutsats.

– I stort sett alla som jag pratat med i branschen har varit helt oförstående till hur staten kunnat driva dessa teser i domstol. Processerna är resultatet av en närmast aktivistisk syn på rättstillämpningen, där en lång rad hypoteser som skulle skapa stor oreda i det rättsliga systemet förts in och delvis också återkallats under processernas gång.

Frågan är nu om staten tänker driva målet vidare i högre instans. Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, menar att det är för tidigt att uttala sig om det.

– För det första vill jag säga att jag beklagat att det här har tagit så lång tid för de berörda. Men nu har vi en dom och en viktig vägledning i denna fråga. Nu ska vi sätta oss ned och analysera det här ordentligt tillsammans med Kammarkollegium, konstaterar Herman Sundqvist.

Martin Berg