Skanska-chef om #MeToo: ”Det finns ingen quick-fix”

Arbetsmarknad Kampanjen #MeToo har under de senaste dagarna cirkulerat på sociala medier. Den syftar till att synliggöra sexuella trakasserier och övergrepp, och har fått tusentals kvinnor dela med sig av sina historier. ”Som arbetsgivare har man ett jättestort ansvar för att vara tydlig med att det råder nolltolerans mot alla former av diskriminering” säger Veronica Rörsgård, hr-chef på Skanska.

Veronica Rörsgård

Efter att fler och fler kända kvinnor i Hollywood anklagat en högt uppsatt producent för sexuella trakasserier startades hashtagen #MeToo. Hashtagen fick senare stor spridning i Sverige efter att en rad kända kvinnor delat sina historier. Kampanjen har fått fler att få upp ögonen för sexuella trakasserier som främst kvinnor utsätts för.

Men vad har en som arbetsgivare för skyldigheter och hur hanterar man om någon blivit utsatt eller anklagas för sexuella övergrepp?

Veronica Rörsgård, hr-chef på Skanska, menar att det är otroligt viktigt att chefen och företagets ledning är tydliga i sina värderingar.

– Som arbetsgivare har man ett jättestort ansvar för att sätta en kultur och vara tydlig med att det råder nolltolerans mot alla former av diskriminering. Jag tror att det viktigaste är att man skapar forum där man kan prata om det som är svårt att prata om. Alla medarbetare måste vara införstådda med vad som är okej och vad är inte okej. Som hjälp för att göra detta tydligt har vi i Skanska en uppförandekod och plan för mångfald och inkludering, säger hon.

På Skanska måste alla medarbetare delta i så kallade ”dilemmadiskussioner”, där olika vardagliga situationer används för att belysa värderingar och policys. Företaget har även anlitat ett externt företag som erbjuder medarbetarna en möjlighet att anonymt ta upp saker som de tycker är obehagliga.

– Med 43 000 anställda så är det självklart att det har hänt att vi haft sådana här ärenden. Tyvärr. När vi har haft problem som dessa så har vi först och främst undersökt vad som har hänt och hämtat fakta innan vi drar några slutsatser.

Veronica Rörsgård menar även att en arbetsgivare har ansvar för att båda parters uppgifter hanteras konfidentiellt och med respekt. Att om man byggt upp en kultur där medarbetare vågar prata om saker som är jobbiga har man som chef ett ansvar för att personer inte ska straffas eller inte bli trodda.

– Det viktigaste är att inte lägga locket på. Som chef har du ett ansvar gentemot dina anställda att visa att de värderingar och policys ni har faktiskt gäller. Man måste vara trovärdig.

Hon menar även att det måste finnas konsekvenser för den som gått ”över gränsen”.

– Alla situationer är unika, ibland kan personen varnas, ibland får de gå en inkluderingsutbildning och ibland kan de tvingas lämna företaget. Det beror helt på hur personen brustit i sitt agerande.

Enligt Veronica Rörsgård är arbetet för nolltolerans mot trakasserier ett pågående arbete för Skanska och det finns inte någon ”quick fix”.

– Som ett stort företag kommer vi ständigt att rekrytera nya medarbetare och det är otroligt viktigt att vi får alla att bli införstådda i vad som gäller. Sedan handlar det också om att kulturen och samhället förändras. Det finns många fraser och handlingar som av vissa hade uppfattats som ’helt okej’ för 20 år sedan men är helt oacceptabla i dag.

Ur diskrimineringslagen

"Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

Skyldigheten gäller också i förhållande till den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft."

Källa: DO

Frida Nygren