Skatteverket får bakläxa av högsta instans

Rättssäkerhet I början av året satte Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) ned foten i ett antal mål och underkände Skatteverkets anklagelser om falska fakturor. "Domarna är en uppmaning åt Skatteverket och underinstanserna att tillämpa grundläggande bevisregler", säger Stephane Pleijel, delägare i advokatfirman Nova. Nu väntas en rad företag begära resning.

STEPHANE_PLEIJEL
Stephane Pleijel, delägare i advokatfirman Nova, anser att Högsta Förvatlningsdomstolens domar är en seger för rättssäkerheten.

Skatteverket anklagade entreprenörer för att ha tagit in osanna fakturor i sin redovisning. Enligt Skatteverket har företagen använt de falska fakturorna för att ta ut kontanter utanför bokföringen och betala ut svarta löner.

– Skatteverket har dragit alla över en kam. Alla företag som har anlitat en underentreprenör som har handlat med osanna fakturor har ansetts delaktiga i fusket. Domstolarna har allt för lättvindigt godtagit Skatteverkets bevisning, säger Stephane Pleijel, delägare i advokatfirman Nova.

Men efter påstötningar från företagarna, som ansåg sig vara oskyldiga, startades en granskning av domar och utredningar. Nu har fem företagare fått upprättelse i HFD som i sina domar talar om alltför lågt ställda beviskrav.

Haga mark och anläggning är ett av företagen som fick upprättelse.

– Äntligen får det sunda förnuftet råda. Vi anlitade en underentreprenör som visade sig hålla på med skumma saker långt efter att vi anlitade dem. Jag har levt med hotet från Skatteverket under fem år, det höll på att knäcka mig. Jag blir fortfarande förbannad när jag tänker på det, säger vd:n Börje Embretsen.

Snöröjningsföretaget Oskar Jansson plåt och smide är ett annat företag som friades i HFD.

– Sex år och 750 000 kronor har vi lagt på det här. Man har känt sig rättslös. Vi anlitade tio underentreprenörer varav en inte skötte sig. Trots dokumentation på varenda timme, varenda detalj, var det tillräckligt för Skatteverket att trakassera oss. Skatteverket och domstolarna har allvarliga kompetensproblem, säger Lennart Löfgren, Oskar Jansson plåt och smide.

HFD:s domar är en seger för rättssäkerheten och en uppmaning åt Skatteverket och underinstanserna att tillämpa de grundläggande bevisreglerna. Något de verkar ha glömt bort, anser Stephane Pleijel.

– HFD säger att Skatteverket har haft fog för sin uppfattning om osanna fakturor i underentreprenörernas verksamheter, men påpekar att det inte automatiskt kan tolkas som att alla deras kunder varit delaktiga i fusket. Det räcker alltså inte med att visa att ett företag har anlitat ett blufföretag för att få till en fällande dom. Nu måste varje fall bedömas individuellt, säger han.

Skatteverkets rättschef, Inga-Lill Askersjö, säger i en kommentar att verket måste ta till sig av kritiken och att utredningarna i denna typ av mål måste förbättras.

Stephane Pleijel tror att många företag kommer att begära resning. Det finns nämligen en mängd fall där förvaltningsrätter och kammarrätter har gått på Skatteverkets linje.

– Många oskyldiga har blivit drabbade, säger han.

Daniel Mellwing