"Skatteverket går över lik för att beskatta"

7

I Skatteverkets klor Skatteverket har helt glömt sitt uppdrag och går över lik för att uppnå sina interna mål, anser Per Johansson, tidigare chef på Skatteverket. Han arbetar idag som skattekonsult på en advokatbyrå.

Namnlöst-2
Per Johansson, tidigare chef på Skatteverket och idag skattekonsult på Mats Sjöbloms advokatbyrå.

– De manipulerar siffror, bortser från fakta och hittar på. Allt på grund av en helgalen styrning, struktur och måluppföljning”, säger Per Johansson.

Skatteverket har satt upp ett antal mål på riksnivå för att öka förtroendet för deras verksamhet. Ett av målen handlar om att förbättra bemötandet: 50 procent av alla revisioner ska vara klara inom fyra månader och 90 procent inom tio månader. ”Allt för att inte orsaka onödigt besvär och osäkerhet för företagen”, står det i Skatteverkets årsredovisning för 2010. Men Per Johansson, tidigare chef inom Skatteverket, anser att myndigheten inte alls bryr sig om företagen.

– De är bara intresserade av att uppfylla sina egna målsättningar. I grunden handlar det om en lednings- och styrningsfråga som mynnar ut i en total rättsosäkerhet, säger han.

Bemötandemålet är satt på riksnivå, men mäts på regionnivå. Om en revision tar för lång tid får regionchefen svara uppåt i organisationen.

– Snabbt avslutade revisioner, oavsett tillvägagångssätt, ger applåder. Cheferma bryr sig därför inte om sådant som är till den skattskyldiges fördel, säger Per Johansson.

Regioncheferna sätter oerhörd press på revisorerna. De för listor över revisorernas arbete, och när sluttiden för en revision närmar sig får revisorn en varning. Cheferna har ingen förståelse för att vissa komplicerade fall kräver mera tid, de förstår ju inte revisorernas arbete, anser Per Johansson.

– Resultatet blir att den pressade revisorn vill avsluta ärendet jävligt snabbt, vilket innebär att företagaren får mindre tid, eller ingen tid alls, att förbereda sig för att lämna ett svar. Så fort svaret har kommit in är revisionen avslutad för Skatteverkets del. Men sedan kan beslutet dröja flera månader.

Ett annat av Skatteverkets mål är att 75 procent av revisionerna ska ge ”träff”. Förutom att revisionerna ska gå snabbt, förväntas revisorerna hitta fel. En ”nollträff” accepteras inte, då får man bredda revisionen tills något hittas, anser Per Johansson.

– När jag jobbade som chef på Skatteverket i Stockholm fick vi nollträffar, medan Göteborg och Malmö producerade massor av träffar. Vi ställdes mot väggen och fick redogöra för varför vårt kontor fick färre träffar än Göteborg och Malmö. Den enda förklaringen var att deras chefer var mer inriktade på att uppfylla målen, det är nämligen kutym inom Skatteverket att rigga så att det ser bra ut i statistiken.

Enligt Per Johansson finns det en tydlig intern hierarki inom Skatteverket. Många processförare, som ska kontrollera revisorernas arbete, vågar inte ändra i revisorernas utredningar även om de upptäcker tveksamheter.

– En processförare som sätter ned foten blir snabbt utfryst. Det är upprörande, säger han.

Företagare som överklagar till länsrätten har inte stora chanser. Det är antingen samma processförare, som inte vågade sätta ned foten under revisionen, eller en kollega till honom som gör omprövningen, berättar Per Johansson.

– Och borgenärssektionen beviljar ytterst sällan anstånd med skatten när någon har överklagat. Det är därför inte ovanligt att företag går i konkurs innan de har fått sitt ärende prövat i länsrätten. Skatteverket kan fatta felaktiga beslut och driva in pengarna. Det är ungefär som att de skickar falska fakturor som inte går att bestrida.

Daniel Mellwing