Skatteverket kräver in pengarna – trots att frågan inte är avgjord i rätten

Susanne Ekstedt driver företaget Unique Dogs
Foto: Janerik Henriksson/TT
262

Skatter Hästaveln är hobbyverksamhet. Det slår Skattemyndigheten i Uppsala fast och upptaxerar företaget Unique Dogs and Horses AB med närmare en halv miljon. Samtidigt har företagets pressats med korta svarstider. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten, men något anstånd med att betala den upptaxerade skatten har inte medgivits, trots den rättsliga prövningen.

Susanne Ekstedt driver Unique Dogs and Horses AB i Uppsala. Företaget vilar på tre verksamheter: hunddagis, en kennel med hunduppfödning och hästavel i anslutning till ett tävlingsstall. Hunddagiset, med verksamhet på tre orter, levererar ett överskott varje år. Så gör även kennelverksamheten. Däremot är hästuppfödningen en relativt nystartad och framför allt långsiktig verksamhet.

- En häst tar ett par år att föda upp och träna och det innebär kostnader inledningsvis. Samtidigt är det en investering som snabbt ökar i värde och det ligger i vår ekonomiska kalkyl. Vi räknar med att gå med vinst redan år, vilket är ett par år tidigare än beräknat, säger hon.

Det resonemanget håller dock inte skattemyndigheten i Uppsala med om. I och med en revision som genomfördes 2015, underkändes affärsmässigheten i främst hästverksamheten men också kenneln, trots att den gick med vinst. Skatteverket menade att de båda är att betrakta som hobbyverksamhet. Någon tydligt bestämd gräns för när en verksamhet ska betraktas som hobby finns inte.

- Nej, det avgörs från fall till fall och baseras på olika parametrar, bland annat att man ska uppnå ett vinstmål förr eller senare. I det här fallet har vi ansett att det inte blir någon vinst att tala om under överskådlig tid, säger Karl-Erik Bergman, som är den som handlägger ärendet hos skattemyndigheten i Uppsala.

Hur myndigheten kommit fram till den bedömningen är oklart. Det har inte genomförts någon inspektion på företaget och inte heller någon analys av branschen i stort.

- Vi har haft en hel del fall kring hästuppfödning så vi har nog de erfarenheter som krävs. Att de ska kunna sälja en och annan häst är högst tveksamt, fortsätter Karl-Erik Bergman.

I och med att affärsmässigheten i de båda uppfödningsverksamheterna inte godkänts, fick Unique Dogs and Horses en rad avdrag underkända och upptaxerades med 472 000 kronor. Det startade en process som pågått under närmare två år och där företaget upprepade gånger lämnat in kompletteringar och motiveringar till olika avdrag. Det är en hantering där skattemyndigheten tagit upp till sju månader på sig att svara på olika inlagor medan Susanne Ekstedt haft två-tre veckor på sig varje gång.

- Vi begärde mer tid på oss för att bemöta en 42 sidor lång lista med anmärkningar och fick på nåder två veckor till. Det säger sig självt att det är svårt att hinna med korrespondensen när vi ska driva företag samtidigt, säger Susanne Ekstedt.

En liten lättnad infann sig när skatteverket plötsligt ändrade sig och inte längre klassade kenneln som en hobbyverksamhet. Det minskade det inkrävda skattebeloppet med ett par tusen kronor. Någon förklaring till varför den redan vinstgivande kenneln plötsligt räknas som ett regelrätt företag har inte Susanne Ekstedt fått.

- Varför har de ändrat sig? I princip är hunduppfödning exakt samma verksamhet som hästaveln, det är bara mindre djur och mindre kostnader.

I det slutliga utslaget från skatteverket kvarstod dock åsikten att hästaveln var att betrakta som hobbyverksamhet och därmed också den upptaxerade summan på 472 000 kronor. I samråd med advokat överklagade Susanne Ekstedt då ärendet till förvaltningsrätten och där ligger ärendet nu. När ett utslag kan väntas därifrån är oklart. Företaget har i väntan på domen begärt anstånd med att betala den närmare halva miljonen, men det avslår skattemyndigheten, trots att de alltså löper risk att förlora målet i rätten.

Advokat Ann-Christine Sigvardsson bistår Unique Dogs and Horses med rättslig hjälp och är mycket kritisk till hur skatteverket hanterat ärendet. De korta svarstiderna har inte gett det ”skäliga rådrum” som lagen föreskriver, menar hon – något som skatteverkets handläggare avfärdar som ”skitsnack” – samtidigt som de långa listorna innehåller ifrågasättandet av avdrag på under 20 kronor.

- Jag har aldrig varit med om ett bemötande på den här nivån. Skatteverket har makt över liv och död när det gäller företagen. Samtidigt lever man i en fantasivärld efter egna regler, vid sidan av gällande rätt och vägrar att erkänna att man gjort fel. Det är oroväckande och tyvärr inte första gången jag sett företag bli behandlade på det här sättet, säger hon.

Anders Carlsson