NYHET Publicerad

Skogsstyrelsen: Artskyddsförordningen måste bli rättssäker

ÄGANDERÄTTEN Det är inte bara LRF som vill att artskyddsförordningen ska ses över. Även Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och en majoritet i Riksdagen anser att förordningen omedelbart ses över eftersom den inte är rättssäker.

Herman Sundqvist-6 (6).jpg

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Foto: Veronika Lax
sdlsz9f2ce8_NormalPreview.jpg

Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson för Centern.

Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket vill att regeringen ser över artskyddsförordningen. Anledningen är att fler och fler markägare överklagar olika beslut som fattats med stöd av förordningen. Det har resulterat i ett flertal domar som pekar i olika rättsliga riktningar vilket gör det omöjligt för både myndigheter och domstolar att fatta rättssäkra beslut.

– Vi meddelade regeringen redan 2016 att vi anser att artskyddsförordningen bör utredas. Anledningen är att regelverket behöver vara rättssäkert, effektivt och tillämpbart, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Vilka problem ser ni mer specifikt med artskyddsförordningen?

– Det är till exempel problematiskt att det inte följer någon ersättning till fastighetsägaren med förordningen när vi förbjuder en åtgärd, vilket är fallet vid annan lagstiftning. Det är också oklart vilka kunskaper en skogsägare kan förväntas ha om olika arter som omfattas av direktivet. Det är ju en sak att känna igen en tjäder, men en annan att kunna identifiera en sällsynt och hotad skalbagge, säger Herman Sundqvist.

Konflikten kring miljömål och äganderätt, som genom artskyddsförordningen ställs på sin spets, har även orsakat stor splittring i Sveriges riksdag och regering. Klyftan mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i frågan är bråddjup.

Splittringen visade sig även i början av april när Alliansens och SDs representanter i Miljö- och jordbruksutskottet underkände regeringens skogspolitik när de i ett betänkande kring skogspolitiken föreslog fyra tillkännagivanden*.

Det viktigaste bland dessa var att se över artskyddsförordningen omedelbart. Vidare markerar utskottet att långsiktiga förutsättningar för skogsbruket bör säkras och även att ersättningsmodeller vid skyddande av skog ses över.

Annons

– Landets alla privata skogsägare vet inte vad som gäller, industrin vet inte vad som gäller och frågan är om ens regeringen vet det. Skogen representerar ett så oerhört stort ekonomiskt värde för Sverige - så många jobb och exportintäkter - och vi kan inte ha det så här. Det är därför riksdagen tar över, uppgav Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson i Centern till tidningen Dagens Industri i samband med att tillkännagivandena presenterades.

*Ett tillkännagivande är ett beslut i riksdagen där den meddelar regeringen sin åsikt om att man anser att en viss fråga bör utredas.

Fakta: Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen är införlivad i miljöbalken och därmed i den svenska miljölagstiftningen.

 

Den innebär att Sverige ska skydda och bevara vilda djur och växter vid förändring av och påverkan på naturen.

 

Förordningen kommer ursprungligen från EU:s två naturskyddsdirektiv om fridlysning av arter – art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

 

Dessa direktiv låg sedan till grund för artskyddsförordningen som infördes i svensk lag 2008.

 

Enligt artskyddsförordningen är alla fåglar, grod- och kräldjur och ytterligare cirka 300 djurarter, växter, svampar och lavar fridlysta. Det innebär att man inte får döda, skada, fånga eller störa dem. I bilagorna till art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet preciseras vilka arter som inte får skadas. Listorna omfattar ett tusental arter – bland annat däggdjur, insekter, reptiler, grod- och kräldjur, växter och alla vilda fåglar.

 

Artskyddsförordningen ger heller inte någon ersättning till en markägare som inte kan utöva sin verksamhet på grund av direktivet.

 

Direktivet har först på senare år börjat tillämpas i skogen.

Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Gäller GDPR alla mina medarbetares mejl?

FRÅGA EXPERTEN En kollega till mig sade att GDPR gäller för varenda namn och adress som finns nånstans i min e-postlåda? Kan det verkligen vara så? Där finns tusentals mejl och jag har ingen översikt över allt som finns där, än mindre över vad som finns i mina medarbetares e-postlådor. Vad ska jag göra?
NYHET Publicerad:

Ali: Litet misstag tvingar mig och min familj lämna Sverige

KOMPETENSUTVSNINGARNA Ali Omumi är affärsutvecklare och har haft flera toppjobb i svenskt näringsliv. Nu tvingas han lämna landet efter att Migrationsverket nekat honom arbetstillstånd. Entreprenör har låtit honom att med egna ord berätta sin historia. "Hur kan ett smärre administrativt misstag av en arbetsgivare innebära att jag och hela min familj rycks upp med rötterna och tvingas lämna Sverige?", skriver han.
NYHET Publicerad:

Segerfeldt: En Bagdad-Bob på var sin sida av Östersjön

DEBATT Debattören Fredrik Segerfeldt går till attack mot LO, som i sin valfilm menar att en alliansregering skulle hota jobben. Segerfeldt jämför LO:s film med rysk propaganda och frågar sig varifrån LO:s tanke om att svenska företag är som hin håle själv kommer från.
NYHET Publicerad:

Kaféet fick inte alkoholtillstånd - ligger för nära lekplats

REGELKRÅNGLET Krögaren Kjell Andersson och hustrun Kicki Edholm får inte servera alkohol på sitt sommarkafé. Orsaken är att kommunen inte vill att barn vid en lekplats i närheten ser när vuxna dricker alkohol. ”Grejen är helt befängd”, säger Kjell Andersson. Visita rekommenderar att beslutet överklagas eftersom det inte följer alkohollagen.
NYHET Publicerad:

Debatt: Företag som inte förbereder brexit kan förlora stort

DEBATT Det är hög tid för företagen att börja förbereda sig för brexit. Det menar debattörerna Mattias Hedvall och Johan Zetterström. Företag som inte är förberedda när separationen sker kommer förlora stora värden, menar de.
NYHET Publicerad:

Ungdomsförbunden: Riv upp LAS för att fler ska få jobb

DEBATT "En reform av arbetsrätten är nödvändig för att företag ska kunna anställa och fler människor ska kunna få ett arbete. Vi kommer att arbeta hårt tillsammans för att en alliansregering prioriterar en genomgripande LAS-reform", skriver företrädare för alliansens ungdomsförbund.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri kan bryta mot lagen

OSUND KONKURRENS Kommunala verksamheter som agerar på den öppna marknaden får inte ta del av regeringens uppmärksammade anställningsstöd extratjänster, enligt Arbetsförmedlingens regler. Ändå har Landskrona bemannat ett kommunalt tvätteri med extratjänster. Detta kan strida mot regelverket och möjligen även lagen.
NYHET Publicerad:

Externa ledamöter avgörande för utvecklingen

UNDERSÖKNING Många företagare saknar externa ledamöter i sin styrelse, något som kan vara avgörande för bolagets utveckling, menar affärsrådgivaren Lars-Erik Wiik. ”De flesta entreprenörer är så fokuserade på att hantera den dagliga operativa verksamheten att tiden för de strategiska framtidsfrågorna inte finns eller prioriteras. ”, säger han.
NYHET Publicerad:

Storm i skogspolitiken: Spricka mellan S och MP

ENTREPRENÖR GRANSKAR Att privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud har lett till en kritikstorm. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Skogsägare utan ersättning efter myndighetsbråk

ENTREPRENÖR GRANSKAR Sedan en uppmärksammad dom 2015 har staten valt att stoppa avverkning av stora arealer fjällnära skog utan att ge ersättning till skogsägarna. Tidningen Entreprenörs granskning visar att arkitekten bakom är Kammarkollegiet. ”Det övergår min fattningsförmåga hur Kammarkollegiet kommit fram till ståndpunkten”, säger Stefan Rubenson, jurist på advokatfirman Åberg & Co och tidigare rättschef på miljödepartementet.
NYHET Publicerad:

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.