NYHET Publicerad

Skogsstyrelsen lägger ned utredningen om skogen

ÄGANDERÄTTEN Skogsstyrelsen väljer nu att avsluta sin egen utredning om ersättningsnivåerna för den fjällnära skogen. Juridiken är för svår, uppger den. Nu skickas bollen vidare till domstolarna och regeringen. "Det är anmärkningsvärt", säger Gunnar Lindén, expert på LRF.

Gunnar Lindén

Risken finns att domstolarna går på Skogsstyrelsens resonemang, menar Gunnar Lindén, LRF.

Skogsstyrelsens utredning om ersättningsnivåerna för den fjällnära skogen avslutas eftersom den är för juridiskt komplex. Anledningen är att man vill ha vägledande domar. Det skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. 

– Den grundliga utredning som gjorts visar att det inte finns något entydigt och klart svar på ersättningsfrågan. Lagstiftningen har stora brister och varken förarbeten eller rättspraxis ger oss vägledning. Då är det enda rimliga att överlämna frågan till domstolen, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

I den nedlagda utredningen föreslår Skogsstyrelsen en ersättning motsvarande avkastningsräntan under en period av fem år. Efter det kan en ny ansökan skickas in.

– Jag tycker att den nya ersättningsmodellen är anmärkningsvärd eftersom det blir Skogsstyrelsens ställningstagande. Risken finns att domstolarna går på deras resonemang, säger Gunnar Lindén.

Vill ha domstolarnas vägledning

Just nu väntar ett 20-tal markägare på att deras fall ska avgöras av Mark- och miljödomstolen i Umeå. Hasse Bengtsson, expert på Skogsstyrelsen, förklarar hur myndigheten resonerar kring ersättningsfrågan.

– Handlar det om ett beslut om områdesskydd, som gäller för all framtid, ska 125 procent av marknadsvärdet betalas ut. Men vi är inte säkra på att ett nekat tillstånd går att jämställa med ett beslut om områdesskydd. Rent teoretisk kan markägaren ansöka om ett nytt tillstånd redan dagen efter, även om det är stor sannolikhet att markägaren kommer att få ett fortsatt negativt besked eftersom de naturvärden som ska bevaras med all sannolikhet kommer att kvarstå under en lång tid.

Därför vill Skogsstyrelsen att domstolarna ska avgöra frågan.

Annons

– I de fallen där vi betalar ut en årlig ersättning som baseras på virkesvärdet av den aktuella avverkningen är det en mycket lägre ersättning än för ett fullt områdesskydd. Därför tycker vi att det är viktigt att domstolarna reder ut den här frågan så att markägarna får rätt ersättning, fortsätter Hasse Bengtsson.

Men hur går ni till väga om de domarna pekar åt olika håll?

– Ja, det kan mycket väl bli så och då kvarstår osäkerheten vilket betyder att vi inte kommer att kunna hantera det här så snabbt som vi skulle vilja. Utan då får vi vänta på domar i de högre instanserna innan vi kan justera våra beslut.

Skogsstyrelsen har även begärt att regeringen ska vägleda myndigheten i frågan.

– Då kommer vi att kunna fatta beslut utifrån den vägledningen. En väg är att regeringen bestämmer att de aktuella områdena ska bli reservat eller biotopskydd. Då har vi åtminstone löst ersättningsfrågan eftersom markägarna då får full ersättning, konstaterar Hasse Bengtsson.

När Skogsstyrelsen initierade utredningen tillsammans med Naturvårdsverket för 1,5 år sedan anlitade den Advokatfirman Åberg & CO. Deras utredning leddes av Sveriges främsta expert på miljörätt, Stefan Rubensson, och den landade i att markägarna ska få full ersättning enligt expropriationslagen.

– Jag tycker att det visar på en feghet från Skogsstyrelsens sida. Först lägger den stora pengar på att anlita en av Sveriges främsta experter, och sedan tar Skogsstyrelsens tjänstemän inte hänsyn till det utan drar sina egna slutsatser. Det är anmärkningsvärt, menar Gunnar Lindén.

Ytterligare en viktig fråga är om avverkning i fjällnära skog är pågående markanvändning eller inte. Den frågan går inte att få ett entydigt svar på, enligt utredningen.

– Det kan vara svårt att avgöra i vissa fall eftersom det gått så lång tid. Då kan det vara svårt att hitta spår av skogsbruk och även här är rättsläget oklart, menar Hasse Bengtsson.

Detta handlar striden om

När en skogsfastighet ges områdesskydd gäller avverkningsförbudet för all framtid. I de fallen betalas full ersättning, eller 125 procent av marknadsvärdet, ut till markägaren.

För den fjällnära skogen är det inte fråga om ett områdesskydd, utan mer att hänsyn ska tas till särskilda naturvärden. Markägaren kan även ansöka avverkningstillstånd upprepade gånger. Så är inte fallet om skogen är områdesskyddad. Därför är det juridiskt svårt att avgöra hur ersättningssystemet för markägarna ska se ut, enligt Skogsstyrelsen.

Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Gäller GDPR alla mina medarbetares mejl?

FRÅGA EXPERTEN En kollega till mig sade att GDPR gäller för varenda namn och adress som finns nånstans i min e-postlåda? Kan det verkligen vara så? Där finns tusentals mejl och jag har ingen översikt över allt som finns där, än mindre över vad som finns i mina medarbetares e-postlådor. Vad ska jag göra?
NYHET Publicerad:

Ali: Litet misstag tvingar mig och min familj lämna Sverige

KOMPETENSUTVSNINGARNA Ali Omumi är affärsutvecklare och har haft flera toppjobb i svenskt näringsliv. Nu tvingas han lämna landet efter att Migrationsverket nekat honom arbetstillstånd. Entreprenör har låtit honom att med egna ord berätta sin historia. "Hur kan ett smärre administrativt misstag av en arbetsgivare innebära att jag och hela min familj rycks upp med rötterna och tvingas lämna Sverige?", skriver han.
NYHET Publicerad:

Segerfeldt: En Bagdad-Bob på var sin sida av Östersjön

DEBATT Debattören Fredrik Segerfeldt går till attack mot LO, som i sin valfilm menar att en alliansregering skulle hota jobben. Segerfeldt jämför LO:s film med rysk propaganda och frågar sig varifrån LO:s tanke om att svenska företag är som hin håle själv kommer från.
NYHET Publicerad:

Kaféet fick inte alkoholtillstånd - ligger för nära lekplats

REGELKRÅNGLET Krögaren Kjell Andersson och hustrun Kicki Edholm får inte servera alkohol på sitt sommarkafé. Orsaken är att kommunen inte vill att barn vid en lekplats i närheten ser när vuxna dricker alkohol. ”Grejen är helt befängd”, säger Kjell Andersson. Visita rekommenderar att beslutet överklagas eftersom det inte följer alkohollagen.
NYHET Publicerad:

Debatt: Företag som inte förbereder brexit kan förlora stort

DEBATT Det är hög tid för företagen att börja förbereda sig för brexit. Det menar debattörerna Mattias Hedvall och Johan Zetterström. Företag som inte är förberedda när separationen sker kommer förlora stora värden, menar de.
NYHET Publicerad:

Ungdomsförbunden: Riv upp LAS för att fler ska få jobb

DEBATT "En reform av arbetsrätten är nödvändig för att företag ska kunna anställa och fler människor ska kunna få ett arbete. Vi kommer att arbeta hårt tillsammans för att en alliansregering prioriterar en genomgripande LAS-reform", skriver företrädare för alliansens ungdomsförbund.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri kan bryta mot lagen

OSUND KONKURRENS Kommunala verksamheter som agerar på den öppna marknaden får inte ta del av regeringens uppmärksammade anställningsstöd extratjänster, enligt Arbetsförmedlingens regler. Ändå har Landskrona bemannat ett kommunalt tvätteri med extratjänster. Detta kan strida mot regelverket och möjligen även lagen.
NYHET Publicerad:

Externa ledamöter avgörande för utvecklingen

UNDERSÖKNING Många företagare saknar externa ledamöter i sin styrelse, något som kan vara avgörande för bolagets utveckling, menar affärsrådgivaren Lars-Erik Wiik. ”De flesta entreprenörer är så fokuserade på att hantera den dagliga operativa verksamheten att tiden för de strategiska framtidsfrågorna inte finns eller prioriteras. ”, säger han.
NYHET Publicerad:

Storm i skogspolitiken: Spricka mellan S och MP

ENTREPRENÖR GRANSKAR Att privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud har lett till en kritikstorm. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Skogsägare utan ersättning efter myndighetsbråk

ENTREPRENÖR GRANSKAR Sedan en uppmärksammad dom 2015 har staten valt att stoppa avverkning av stora arealer fjällnära skog utan att ge ersättning till skogsägarna. Tidningen Entreprenörs granskning visar att arkitekten bakom är Kammarkollegiet. ”Det övergår min fattningsförmåga hur Kammarkollegiet kommit fram till ståndpunkten”, säger Stefan Rubenson, jurist på advokatfirman Åberg & Co och tidigare rättschef på miljödepartementet.
NYHET Publicerad:

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.