Skogsstyrelsen – skogsägarnas värsta fiende

video spelare

109

Äganderätt Skogsstyrelsen överklagar skogsdomarna. Markägarna har hamnat i ett moras av besvikelse, uppgivenhet och förvirring.

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Efter flera års väntan fick fem privata markägare fick rätt i Mark- och miljödomstolen. Staten skulle betala drygt 18 miljoner i intrångsersättning för att skogsägarna nekats avverka sina skogar. Nu överklagar Skogsstyrelsen och hävdar att det är ett fortsatt oklart rättsläge.

Hos Anders Pettersson, förvaltare på allmänningsskogarna i Västerbotten, svallar känslorna.

– Besvikelse, naturligtvis, men inte helt oväntat.

Han hade hoppats att Skogsstyrelsen skulle ta sitt förnuft till fånga. Att man lutar sig mot att domen är oklar förvånar Anders Pettersson.

– Att domen är otydlig är Skogsstyrelsen ensam om att tycka. Den här tillhör de mer tydliga.

Anders Pettersson företräder flera skogsägare i fjällnära natur, som har levt med osäkerhet i åratal, en ovisshet som Skogsstyrelsen nu förlänger. Ett anseende, som sedan länge har varit lågt, är nu ”lower than dirt”, konstaterar han.

– Skogsstyrelsen var tidigare en myndighet som stöttade och gav råd till skogsägare. En i grunden jättebra idé. I dag är skogsstyrelsen de fjällnära skogsägarnas värsta fiende.

Urban Ermling