Snabbväxande företag skapar alla jobb

1

Tillväxt 99 procent av alla företag i Sverige växer inte. Nästan alla nya jobb skapas av ett fåtal snabbväxandeföretag.
- Tillkomsten av fler så kallade gasellföretag är helt avgörande för Sveriges långsiktiga sysselsättning och tillväxt, säger forskaren Karl Wennberg.

Det talas ofta om att små och nya företag är överlägsna när det gäller att skapa nya arbetstillfällen. Fel, menar Karl Wennberg, ekonomie doktor och forskare på Ratio.

– Nästan alla nya jobb i Sverige skapas av ett fåtal snabbväxande företag, så kallade gaseller. En procent av alla företag står för nästan alla nya jobb. 35 procent av alla kunskapsintensiva jobb som skapades under 1995-2002, skapades av fyra snabbväxande företag, säger han.

Problemet är att 99 procent av alla företag i Sverige inte växer överhuvudtaget. Sveriges ekonomi är därför extremt beroende av att få fram fler snabbväxande företag, anser Karl Wennberg.

– Gasellerna är helt avgörande för Sveriges långsiktiga sysselsättning och tillväxtutveckling. Marginaleffekten av ett par gaseller är större än 1 000 nya pizzerior, säger han.

Snabbväxande företag finns i alla branscher, är både stora och små, och är utspridda över hela landet, betonar han.

– Forskningen visar dessutom att de flesta gaseller växer trots konjunkturnedgångar. Dock saknas kunskap om vilka företag som blir ”snabbväxare” och varför. Men jag vågar påstå att vi hade haft fler snabbväxande företag om vi hade haft en mildare konkurslagstiftning. Idag vågar många företag inte växa och anställa, trots att de har finansiella förutsättningar, säger han.

Regeringen pratar ofta om att bryta utanförskapet för exempelvis arbetslösa ungdomar och invandrare. Karl Wennberg anser att lösningen ligger i att skapa en bra grogrund för fler snabbväxande företag.

– Vår nya forskning visar att snabbväxande företag i mycket högre grad än andra anställer arbetslösa ungdomar, utrikesfödda och lågutbildade. Resultaten visar svart på vitt att gasellföretagen inte lockar till sig kompetens från sina konkurrenter, utan verkligen producerar nya jobb som tyglar utanförskapet, säger han.

Daniel Mellwing