Sopkrig på Gotland när regionen konkurrerar om byggavfall

Returbaggen.
3

Konkurrens Region Gotland konkurrerar med lokala, privata företag när regionen tar hand om byggavfall. Trots att politikerna erkänner problemet, händer inget. ”Det finns tillräckligt många privata företag som arbetar med byggavfall för att det ska råda en sund konkurrens på marknaden”, säger Daniel Björkman, vd på Returbagen AB.

Daniel Björkmans företag Returbaggen utsätts för konkurrens av Region Gotland.
Daniel Björkmans företag Returbaggen utsätts för konkurrens av Region Gotland.

I medierna har fallet det kallats för ”sopkriget på Gotland”. Bakgrunden är att Sveriges kommuner enligt lag måste ta hand om privatpersoners avfall, men när det gäller företag omfattas bara hushållsavfallet. Många kommuner och regioner tar därför inte emot byggavfall eller verksamhetsavfall från företag på sina återvinningscentraler. Men det gör Region Gotland. 

Inledningsvis var det gratis för företag att lämna avfall på återvinningscentralerna på Gotland, men sedan några år tillbaka tar regionen en avgift på 1 000 kronor. Problemet är att släpen med avfall har blivit större och att avgiften inte täcker kostnaden för kommunens hantering för att ta hand om skräpet, enligt företagaren Daniel Björkman.

– 1 000 kronor är långt under vad processen egentligen kostar. Dessutom betalar inte alla det, en del betalar inte alls. Många lämnar byggavfall på återvinningscentralerna fyra-fem gånger om dagen, men betalar knappt. Det sker inte någon kontroll eller reglering på återvinningsstationerna, säger Daniel Björkman.

Han driver Returbagen AB. Det gotländska företaget arbetar inom återvinningsbranschen, främst med byggavfall, och hjälper företag och privatpersoner med avfallshantering och återvinning. Genom ett storsäckssystem hämtar företaget avfallet och transporterar det vidare för återvinning.

Men den subventionerade återvinningen i regionen konkurrerar ut lokala företag som tar hand om byggavfall, menar Daniel Björkman. Bäst vore om det offentliga helt lämnade branschen, tycker han.

– Det finns tillräckligt många privata företag som arbetar med byggavfall. Det råder en fungerande konkurrens. Regionens subventioner gör situationen ohållbar. För min del innebär den att jag inte kan utveckla mitt företag på det sätt som jag vill, säger han.

Under fem års tid har Daniel Björkman upprepade gånger pratat med ansvariga politiker om problemet.

– De säger att de håller med mig, men inget händer. Jag brukar påpeka att Region Gotland kan spara tiotals miljoner kronor på detta. Jag förstår inte varför det ska vara ett problem att ordna till det här. Det här blir ingen kostnad för byggföretagen utan kostnaden tillkommer slutkunden. Den som beställt ett bygge eller renovering betalar för sitt eget byggavfall. Idag betalar skattebetalarna för detta. Medborgarna betalar alltså för att företag ska kasta sitt avfall gratis och det är inte rimligt, säger Daniel Björkman.

Jakob Stenberg