Spotify kräver åtgärder mot bostadsbristen

135

Tillväxthinder I ett öppet brev kräver Spotifygrundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon att svenska politiker vidtar åtgärder för att minska bostadsbristen i svenska storstäder. De vill också att svenska skolelever får lära sig programmering och att möjligheterna att göra medarbetarna till delägare underlättas.

Daniel Ek, grundare Spotify
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Om Spotify ska kunna växa i Sverige måste flera förändringar till snabbt, menar Daniel Ek, en av grundarna.

Om inget görs åt problemen är risken att snabbväxande teknikbolag som Spotify kommer att växa utanför Sverige istället, skriver Daniel Ek och Martin Lorentzon i brevet. Något måste göras snabbt åt bostadsbristen, som gör det svårt för Spotify och många andra bolag att rekrytera medarbetare. Det finns ingen fungerande marknad för hyresrätter, konstaterar Spotify i brevet.

Entreprenör har tidigare rapporterat om bostadsbristen i Stockholm. Flera undersökningar visar att bostadsbristen i huvudstaden är unik i världen. Cuponation, med säte i München, hade planer på att etablera ett kontor i Stockholm för 30 anställda. Men på grund av bostadsbristen lades planerna på is.

– Från ett affärsperspektiv är det naturligt att flytta till Stockholm eftersom vi skulle komma närmre våra samarbetspartner i Norden. Men vi har fattat beslutet att inte flytta till Stockholm på grund av bostadssituationen, sade Lukas Ohlsson, PR-chef Cuponation Sverige, till Entreprenör i slutet av förra året.

Daniel Ek och Martin Lorentzon vill också få ökade möjligheter att göra medarbetarna till delägare. De sågar regeringens utredning kring personaloptioner vid fotknölarna och menar att förslagen har så många begränsningar att de tar udden av syftet.

Dessutom vill Spotifygrundarna att grundskoleelever får lära sig programmering. Om inte fler programmerare och utvecklare utbildas kommer kompetensbrist bli ytterligare en anledning för tech-bolag att söka sig utanför Sverige. ”Det är fortfarande obligatoriskt med slöjd i den svenska skolan, men inte med programmering”, skriver Daniel Ek och Martin Lorentzon.

Det öppna brevet är ett rop på hjälp för att få saker att hända snabbare. ”Vi har under de senaste åren haft massor med kontakt med politiker från Stockholms stad, riksdag och regering. Bemötandet har varit positivt, men samtidigt har inga reella förändringar skett. Om ett företag som vårt ska kunna växa vidare i Sverige måste förändringar ske snabbt”, skriver Daniel Ek och Martin Lorentzon i brevet.

Maja Cronstedt