Staten fick avverka – men inte Hanna och Albin

Skog
Foto: David Magnusson / SvD / TT
1.31k

Ägandet Paret Hanna och Albin Holmberg nekades att avverka sin fjällnära skog samtidigt som staten har avverkat på fastigheten bredvid.

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Skärmklippskog.jpg
Några kilometer från Hanna och Albin Holmbergs skog avverkade staten skog på 00-talet.
Henrik Malmberg
Henrik Malmberg, advokatfiskal på Kammarkollegium.
stefan.jpg
Foto: Advokatfirman Åberg & CO
Stefan Rubenson, jurist och miljörättsexpert.

Hanna och Albin Holmberg köpte en fjällnära skogsfastighet 2013. De köpte fastigheten med vetskap om att det fanns det en färsk skogsbruksplan upprättad av den statliga myndigheten Skogsstyrelsen som markerat skogen som produktionsskog utan avverkningsrestriktioner

– Klar att det fanns med i våra tankar när vi köpte fastigheten. Skogen är många gånger det kapital som landsbygdsbor har till sitt förfogande, säger Hanna Holmberg.

– Den avverkningen fanns även med i bankens kalkyl när vi fick lånet för att köpa fastigheten, fortsätter Albin Holmberg.

Samma Skogsstyrelse nekade sedan paret 2016 att avverka skogen på grund av höga naturvärden. Men bara några kilometer från deras fastighet äger också staten en stor skogsfastighet som avverkats genom åren.

En avverkning ägde rum 2016 vilket var samma år som Hanna och Albin fick sitt avverkningsförbud.

”I fastigheten Matsorliden 1:1 har vi mellan åren 1950 och 2016 utfört 30 stycken föryngrings-avverkningar om totalt 790 hektar”, skriver Statens Fastighetsverk i ett mejl till Entreprenör.

Efter att paret nekats att avverka stod det också klart att de inte skulle få någon ersättning. Skogsstyrelsen har fryst alla utbetalningar och uppmanat skogsägare som fått avverkningsförbud att stämma staten.

I de målen företräds staten av Kammarkollegium som ifrågasätter om markanvändning i de fjällnära skogarna är pågående och därmed fullt ersättningsberättigad.

– Vi menar att det finns en juridisk oklarhet i den frågan eftersom vår bedömning är att delar av den fjällnära skogen vuxit väldigt länge utan att några skogliga åtgärder vidtagits. Därför är det viktigt att klargöra var den gränsen går, säger Henrik Malmberg, advokatfiskal på Kammarkollegium.

Staten pekar också på att en modern föryngringsavverkning skulle få stora konsekvenser för skog och naturvärden.

”Aktuell åtgärd, föryngringsavverkning, kommer att medföra att de naturvärden som idag finns inom respektive objekt kommer att försvinna för en överskådlig framtid”, skriver Kammarkollegium.

Hanna Holmberg tycker att det är underligt att staten kan driva den linjen samtidigt som den själv föryngringsavverkat skog på den närliggande fastigheten.

– Jag tycker att det är ett exempel på hur staten visar brist på kontinuitet i sitt handlande gentemot oss skogsägare här uppe. Den skogen staten själv avverkat har inte föryngringsavverkats tidigare. Även den borde ha en riklig förekomst av naturvärden och en stor negativ påverkan på naturmiljön och det omgivande landskapet. Staten talar ju emot sig själv, säger Hanna Holmberg.

Hanna och Albin Holmberg har heller inte motsatt sig att det finns höga naturvärden, men de vill ha full ersättning för avverkningsförbudet.

– Jag tycker inte att Skogsstyrelsen är ute efter att ge en rättvis bild av hur skogen brukats här. Så sent som 2012 gjorde de en skogsbruksplan för vår skog och då var den redo för slutavverkning, säger Hanna Holmberg.

Stefan Rubensson är en av Sveriges mest meriterade miljöjurister och tidigare chef för Miljödepartementets rättsenhet. Han har skrivit en utredning åt Skogsstyrelsen i frågan om pågående markanvändning. Han anser att den och Kammarkollegium är fel ute.

– Staten har traditionellt intagit en generös rättspraxis i dessa frågor och utgångspunkten är att man har skog för att bruka den. Sen är det visst så att den har en lång omsättningstid men det hör inte riktigt till saken, säger Stefan Rubensson.

Mark & Miljödomstolen i Umeå kommer att avgöra tvisten mellan staten och Hanna och Albin Holmberg, samt flera andra skogsägare i slutet av november.

Martin Berg