Staten går till mottack – överklagar skogsdomarna

846

Äganderätt Skogsägarnas glädje blev kortvarig. Nu överklagar staten Mark- och miljödomstolens dom som gav dem rätt till ersättning. "Förtroendet för Skogsstyrelsen är helt förbrukat", uppger en skogsägare.

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Anders%20Pettersson.jpg
Anders Pettersson, förvaltare på allmänningsskogarna, är mycket besviken på Skogsstyrelsen.
MagnusN.jpg
Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult, är förvånad att staten överklagar.
Herman%20Sundqvist-6%20(6).jpg
Foto: Veronika Lax
Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, anser att många oklarheter kvarstår. Därför väljer man att överklaga.

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt meddelade i början av januari att staten ska betala ut sammanlagt drygt 18 miljoner kronor till de fem markägare som tvingats stämma staten i ersättningsmålen om den fjällnära skogen.

Nu meddelar Skogsstyrelsen att det fortsatt råder ett oklart rättsläge i flera avgörande frågor och att det därför behövs en vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen.

– Överklagandet gör att ärendena drar ut på tiden ytterligare och det beklagar jag. Ändå kan jag inte bortse från att det fortsatt är ett otydligt rättsläge och att nuvarande dom inte ger tillräckligt tydliga spelregler för inblandade aktörer. Det behövs en vägledande dom från högre instans, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Anders Pettersson är förvaltare på allmänningsskogarna i Västerbotten och själv skogsägare.

– Jag är oerhört besviken och bestört! Det oklarheter som skogsstyrelsen ser i mark- och miljödomstolens beslut är de helt ensamma om att se. Övriga skogssverige tycker att domen var glasklar. Om förtroendet för skogsstyrelsen redan var lågt i våra trakter så är det inget mot hur djupt det rasat nu. En gång i tiden var myndigheten ett stöd till de som äger skogen, nu är den deras värsta fiende.

Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult, som företrätt de fem skogsägarna i rätten är förvånad att staten vågar gå vidare.

– Det var delvis väntat att staten skulle överklaga eftersom den vill ha praxis via ett högre prejudikatvärde i en högre instans. Men jag är ändå förvånad att man väljer att driva målet vidare eftersom jag tycker att domen var väldigt tydlig och till fastighetsägarnas fördel. Det ska därför bli intressant att se hur Mark- och miljööverdomstolen ställer sig till statens argument.

Magnus Norberg uppger att hans klienter är besvikna på att processen nu måste fortsätta.

– De har redan väntat i två år och måste nu vänta i minst sex månader innan de kan få ett slutgiltigt besked.

Martin Berg