Staten stal hennes investeringskapital

Ingrid Lindh
1.208k

Äganderätten Ingrid Lindh från Kraddsele nekas att avverka sin fjällnära skog och får ingen ersättning av staten. Det betyder att hon inte kan genomföra en planerad investering i sitt företag.

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Ingrid Lindh driver en fiskecamping i Ammarnäs utanför Kraddsele. Hon bestämde sig för två år sedan att göra en investering i verksamheten och starta en servering, samt bygga ut ett antal servicefunktioner.

– Jag fick inget lån hos banken och bestämde mig för att sälja av ungefär 20 hektar skog men Skogsstyrelsen nekade mig avverkningstillstånd på grund av att det fanns värdefulla biotoper på marken, säger Ingrid Lind.

Campingen är i princip fullbelagd på sommarsäsongen och Ingrid räknade med att investeringen skulle kunna ge ett ordentligt tillskott i kassan, men har nu varit tvungen att lägga den på is. Staten ger henne heller inte någon ersättning för att hon inte får avverka. För Ingrid Lind kokar det agerandet ned till en princip.

– Om staten inte har råd att ersätta oss för att vi sparar naturvärden, hur ska jag som liten skogsägare ha råd. Vill dom att vi ska bevara naturvärden, så måste vi få ersättning.

För att inte förlora sin rätt till en eventuell framtida ersättning är hon också tvungen att stämma staten.

– Jag har ett år på mig att stämma staten. Det är inte klokt tycker jag. Att man ska behöva stämma staten för att få ersättning. Jag ser det nästan som ett hot.

Bakgrunden är att Skogsstyrelsen sedan några år tillbaka har nekat allt fler markägare till fjällnära skog avverkningstillstånd. Eftersom staten och myndigheter inte har hittat ett system för hur, och om, markägarna ska ersättas, är alla utbetalningar frysta.

Ett tjugotal markägare har stämt staten och nu inväntar Skogsstyrelsen domarna i ersättningsfrågan som förväntas komma efter sommaren.

– Den grundliga utredning som har gjorts visar att det inte finns något entydigt och klart svar på ersättningsfrågan. Lagstiftningen har stora brister och varken förarbeten eller rättspraxis ger oss vägledning. Då är det enda rimliga att överlämna frågan till domstolen, uppgav Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, tidigare i våras i ett pressmeddelande.

Under de senaste tre åren har drygt elva procent av de markägare som sökt avverkningstillstånd för sin fjällnära skog nekats tillstånd. Räknat på yta har cirka 25 procent av den ansökta arealen skyddats utan ersättning.

Martin Berg