Staten tar utan att betala


Ett 20-tal markägare stämmer staten då de inte får avverka sin egen skog och inte heller ersätts. De tillåts inte avverka sin fjällnära skog för att det inte är "pågående markanvändning".