Statliga veterinärer säljer hundmat – bryter mot lagen

33

Konkurrens Djurfoder säljs i direkt konkurrens med privata djuraffärer, och inköp för mångmiljonbelopp görs utan upphandling. Distriktveterinärerna, som lyder direkt under Statens jordbruksverk, får skarp kritik för hur de konkurrerar på den öppna marknaden och kontinuerligt bryter mot lagen. ”Att vi över huvud taget skriver en rapport om en verksamhet visar hur allvarligt vi ser på det", säger Riksrevisionen.

veterinär

Landets privata veterinärer har under årens lopp vant sig vid den hårda konkurrensen från landets statligt finansierade Distriktsveterinärer. Vid sidan om att de har skattepengar som garanterad intäkt, har man numera bland annat även ett samarbete med Folksam som ger de kunderna rabatt på självrisken – under förutsättningen att behandlingen görs hos Distriktsveterinärerna.

Det har Entreprenör rapporterat om tidigare.

Nu visar det sig att även landets djur- och zooaffärer möter allt hårdare konkurrens från Distriktsveterinärerna. Det sker när Distriktsveterinärerna i allt större omfattning säljer vanligt djurfoder till katt- och hundägare som tidigare handlade det i någon djuraffär.

Bakgrunden är det faktum att så kallat medicinskt foder, sådant som djuren äter i samband med en behandling, enbart får säljas av legitimerade veterinärer. Men den verksamheten har nu svällt till att omfatta även vanligt djurfoder, trots att det inte är förenligt med det statliga uppdrag som Distriktsveterinärerna har. Det konstaterar Riksrevisionen som i slutet av förra året granskade Statens Jordbruksverk och Distriktsveterinärerna.

– Riksrevisionen bedömer att det inte finns någon uttrycklig befogenhet för Statens Jordbruksverk att sälja djurfoder, skriver man i sin rapport.

Kort sagt bryter alltså Distriktsveterinärerna mot lagen.

– Så har det varit länge, suckar Cecilia Damborg-Nilsson, ordförande i Zoorf, föreningen för landets djur- och zooaffärer.

Distriktsveterinärernas försäljning av vanligt djurfoder har växt kraftigt de senaste åren och ligger i dag på cirka 28 miljoner per år.

– Konkurrensen blir helt snedvriden. Det blir också en diffus glidning för kunderna när de kanske tror att det är bättre att köpa också det vanliga fodret där. De blir liksom ”inlåsta” hos Distriktsveterinärerna, fortsätter Cecilia Damborg-Nilsson.

Men kritiken från Riksrevisionen stannar inte där. Det visar sig att inköpen av djurfodret inte skett via en normal upphandling, något som en statlig verksamhet som Jordbruksverket är skyldiga att göra enligt LOU. Istället har man de tre senaste åren gjort sammanlagda inköp av djurfoder på cirka 50 miljoner utan någon som helst upphandling utan vänt sig direkt till utvalda leverantörer.

Även det är ett tydligt lagbrott och har påpekats flera gånger av Riksrevisionen. Dock utan att Jordbruksverket tagit till sig kritiken.

– Att vi över huvud taget skriver en rapport om en verksamhet visar hur allvarligt vi ser på saken, säger Christopher Grahl på Riksrevisionen.

På Konkurrensverket säger man sig vara medveten om problemen och de störningar av konkurrensen som Jordbruksverkets agerande innebär. Men man har ännu inte haft någon anledning att agera.

Jordbruksverket å sin sida vill inte låta sig intervjuas: ”Läget är som så att vi (Jordbruksverket/Distriktsveterinärerna) nu läser rapporten, tar del av innehållet och formulerar ett svar till Riksrevisionen som vi kommer att leverera någon gång i slutet av januari/början av februari. Så i nuläget har vi alltså inte någon direkt kommentar att ge utöver detta.”, skriver man i ett mejl.

Cecilia Damborg-Nilsson hoppas dock att den senaste rapporten trots allt kan ge en förändring.

– Annars blir det tandlöst, bara ytterligare en rapport. Vi konkurrerar gärna på lika villkor men då får man faktiskt ändra lagstiftningen. Som det nu är hela situationen respektlös mot oss på den privata marknaden.

Anders Carlsson