Stopp för styrelsekompetens efter dom i högsta instans

Marie Svensson på Tjeders
27

Styrelser I 30 år har det personalägda bolaget Tjeders haft externa styrelseledamöter. Syftet har varit att få in extern kompetens och att inte blir hemmablinda, berättar vd Marie Svensson. Men en dom i Högsta förvaltningsdomstolen kan sätta stopp – vilket leder till stora problem för företaget.

Tjeders är ett personalägt bolag med huvudkontor i Malmköping i Flens kommun. Företaget tillverkar olika typer av larm, till exempel patientsignalsystem och trygghetslarm. Nyligen vann Tjeders en stor upphandling från Göteborgs stad, en jätteaffär för bolaget. I en liten kommun som Flen är företaget med sina 35 medarbetare en av de största arbetsgivarna och en betydelsefull verksamhet.

Sedan mitten av 80-talet har Tjeders ägts av personalen via en stiftelse. De flesta ledamöterna i bolaget är personal, men för att företaget ska få inspiration och kompetens även utifrån har styrelsens ordförande alltid varit extern.

– Det handlar om att vi inte ska bli hemmablinda, säger vd Marie Svensson.

Vem som är ordförande växlar, lite beroende på vilken kompetens som behövs i bolaget just för tillfället. Marie Svensson arbetar ofta med styrelseordföranden, som förutom att leda styrelsemöten också fungerar som ett slags konsult för att utveckla företaget.

– Ordföranden är min samarbetspartner och mitt bollplank, berättar hon.

På Tjeders arbetar styrelseordföranden till exempel med att säkerställa att företaget arbetar med strategiska frågor och, som Marie Svensson uttrycker det, ”lyfter blicken framåt”. Och enligt henne behövs den externa kompetensen för att kunna jobba med rätt saker i rätt forum.

Men nu kan det bli problem. Som Entreprenör tidigare har berättat om har en dom i Högsta förvaltningsdomstolen skapat problem för företagares möjligheter att arbeta som styrelseledamöter i andra bolag. Domen innebär att styrelseledamöterna inte kan fakturera till exempel Tjeders för sitt arbete, utan måste bli anställda i företaget. Det kan skapa problem för styrelseledamotens egen ekonomi.

– I mitt bolag har jag byggt upp pensionsförsäkring, sjukförsäkring, jag har tjänstebil, betalar lokalkostnader, gymkort och annat. Hela min privatekonomi bygger på att jag tar ut lön från mitt bolag, berättade styrelseproffset Kjell-Arne Edvinsson för Entreprenör i somras. Han har styrelseuppdrag i fem olika företag och lägger 60–70 procent av sin arbetstid på dem.

Och Marie Svensson menar att det inte är många som skulle vilja vara styrelseledamöter, om de nya reglerna blir verklighet.

– Nej, då blir det svårt att få tag på kompetent kraft, säger hon.

Tjeders nuvarande ordförande Göran Hogestadh är också ordförande för Styrelseakademien Mälardalen. Han bekräftar både Marie Svenssons och Kjell-Arne Edvinssons bilder och berättar att för Styrelseakademin är det här en väldigt viktig fråga. För hans egen del skulle det bli rörigt om han tvingades bli anställd av alla de organisationer som han jobbar i styrelsen för.

– Då skulle jag få över tio olika anställningar i lika många organisationer, säger han.

Göran Hogestadh menar att hans roll som styrelseledordförande kan komma att ställas på sin spets i och med att han skulle bli anställd.

– Då blir jag lika intern som alla andra, vilket gör att det externa perspektivet försvinner och att jag dessutom kan hamna i jävssituationer från gång till annan, menar han.

– Det är märkligt. Vi väljer ju en extern revisor, som får lov att fakturera sin arbetstid. Varför är det annorlunda jämfört med att välja en extern styrelseledamot?, undrar Marie Svensson.

Hon är tydlig med att det inte skulle fungera lika bra om en person var enbart styrelseledamot och hon hyrde in en annan konsult för arbetet mellan styrelsemötena.

– Det handlar om kontinuiteten. Det vi pratar om mellan mötena är ju ofta det som sedan ska diskuteras i styrelserummet, förklarar hon.

En del företag har nu börjat fundera på att tillsätta så kallade advisory boards, som i praktiken fungerar som styrelser, men inte är formellt valda. Men det kan innebära att det blir svårare att till exempel få krediter från bankerna, eftersom ett advisory board inte har samma ansvar som en styrelse.

Men Marie Svensson hoppas att Tjeders ska kunna fortsätta ha externa styrelseledamöter, som de har haft i 30 år.

– Vi vill inte behöva kringgå system eller kalla saker för något annat än de är, avslutar hon.

Stina Bengtsson