Storbanken slår larm om äganderätten i skogen

skog
Foto: TT/Mostphotos
1.472k

Äganderätten Swedbank ser med oro på hur äganderätten i skogen urholkas. Det betyder att värdet på bankens säkerheter kraftigt minskar, vilket kan leda till ökade amorteringskrav för skogsägarna.

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Swedbank Ulf Möller
Foto: Jimmy Eriksson
Ulf Möller, Swedbank, ser ett problem om staten tar mark utan att ge någon ersättning.

Swedbank är den största långivaren till svenska lantbruksföretagare med en marknadsandel på drygt 30 procent. Nu reagerar Ulf Möller, chef för Skog och lantbruk på Swedbank, på att äganderätten i den svenska skogen är satt under press.

– Vi ser den tendensen utifrån våra kunders perspektiv och som bank ser vi så klart ett problem om staten tar mark som är en produktionsenhet och det inte utgår en kompensation. Då blir den marken, förutom jaktarrendet, mycket mindre värd. Det rör sig om en minskning från kanske 70 - 80 000 kronor per hektar till några tusenlappar, säger Ulf Möller.

Skogen är i många fall det enda kapital som företagare på landsbygden har att använda som säkerhet gentemot banken när de vill låna pengar. Om en, eller delar, av en säkerhet minskar kraftigt i värde får det en dubbel effekt, berättar Ulf Möller.

– Effekten kan bli att kunden måste öka amorteringstakten samtidigt som hen just blivit av med en produktionsenhet. Det slår dubbelt, och vi är oroliga för den utvecklingen, konstaterar han.

Finns det exempel på det scenario som du just beskrivit?

– Ja, det finns det, men jag kan inte ge några konkreta exempel på grund av banksekretessen. Men jag vill tillägga att det inte är ett akut problem.

De senaste åren har allt fler markägare fått besked om avverkningsförbud med hänsyn till olika naturvärden. I flera fall har markägarna inte fått någon ersättning av staten. Samtidigt urholkas skogens värde eftersom skogsbolagen inte tar emot virke från skog som klassats med höga naturvärden.

– Det vi som bank kan konstatera är att säkerhetsmassan sjunker och det ser vi över hela landet, säger Ulf Möller.

För Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna, kommer inte Swedbanks besked som en överraskning.

– Jag har varnat en lång tid för att detta blir konsekvensen av att det uppstår en osäkerhet när markägare dels inte får bruka sin skog och dels inte får ersättning.

Han menar också att regeringen och Skogsstyrelsen fortsätter att undergräva förtroendet i de nya riktlinjerna för invertering av nyckelbiotoper som den nyligen presenterade.

– Regeringen säger att inventeringen av nyckelbiotoper även fortsättningsvis ska prioriteras i samband med avverkningsanmälningarna. Det är just det förfarandet som har resulterat i att vi idag befinner oss i det rättsosäkra läge. Det kommer snarare att öka bankernas farhågor och minska förtroendet för staten bland landets skogsägare, säger Sven Erik Hammar.

Martin Berg