Storm i skogspolitiken: Spricka mellan S och MP

227

Entreprenör granskar Att privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud har lett till en kritikstorm. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Karolina Skog, miljöminister.jpg
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Miljöminister Karolina Skog (MP)
artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Isak From, riksdagsledamot Socialdemokraterna.jpg
Isak From (S)
Helena Lindahl, riksdagsledamot Centerpartiet.jpg
Helena Lindahl (C)
Rickard Axdorff, ordförande Naturbrukarna.jpg
Rickard Axdorff, Naturbrukarna
Edward Riedl riksdagsledamot Moderaterna.jpg
Edward Riedl (M)

– Vad miljöministern säger får stå för henne. För mig och Socialdemokraterna ligger skogspolitiken fast. Den bygger på jämnstarka mål om produktion och bevarande av biologisk mångfald, säger riksdagsledamot Isak From (S), efter kritikstormen.

Nyligen rapporterade Entreprenör om hur staten stoppar möjligheten för markägare att avverka sin skog på grund av regeringens miljöpolitik. Privat egendom riskerar att bli värdelös då regeringen vill skydda biologisk mångfald och nyckelbiotoper. Markägarna får ingen ersättning för avverkningsstoppet.

Reaktionerna lät inte vänta på sig och många skogsägare är upprörda över hur regeringen bit för bit naggar på såväl äganderätten som rättsstatens principer om att skydda den enskilde mot statens maktutövning.

– Skogspolitiken har totalhavererat under det rödgröna styret och problemet existerar eftersom socialdemokraterna tillåter det, säger centerpartistiska riksdagsledamoten Helena Lindahl, som länge varit engagerad i frågan.

Miljöminister Karolina Skog (MP) sade i en interpellationsdebatt 16 januari att det skulle bli alldeles för dyrt att ersätta alla skogsägare för avverkningsförbudet.

– Om markägare skulle kräva ersättningsrätt i vartenda fall där miljölagstiftningen inskränker på markanvändning, så skulle vi stå inför omvälvande förändringar av markpolitiken. Posten markersättningar i en statlig budget skulle behöva ökas enormt, sade hon i debatten och menade att det skulle bli för dyrt för staten.

Karolina Skog inskärpte även att ”det besked som lämnas här är regeringens besked i frågan”. Likväl framträder en spricka mellan den miljöpartistiska ministern och regeringsvännerna i socialdemokraterna.

– Vad miljöministern säger får stå för henne. För mig och Socialdemokraterna ligger skogspolitiken fast. Den bygger på jämnstarka mål om produktion och bevarande av biologisk mångfald, säger Isak From, riksdagsledamot från Västerbottens län.

Entreprenör har vid flera tillfällen kontaktat miljöminister Karolina Skog ör kommentarer men hon har avböjt.

Helena Lindahl angriper regeringspartierna och menar att de är djupt oense i grundläggande frågor.

– Regeringen talar med dubbla tungor. Samtidigt som socialdemokraterna genom Sven-Erik Bucht betonar vikten av en stark äganderätt har de en miljöminister som säger motsatsen, att man inte har råd att ersätta skogsägarna för att skog tas ifrån dem, säger hon.

Isak From betonar dock att äganderätten kommer att skyddas till varje pris.

–  Äganderätten är mycket viktig för oss och dessutom grundlagsskyddad. Med den följer en långtgående rätt till ersättning. Om domstolar och myndigheter tolkar lagar, så att äganderätten hotas, så är vi socialdemokrater beredda att vidta åtgärder för att hantera detta, säger Isak From. 

Han tycker också att kritiken från Helena Lindahl är upprörande och orättvis.

–  Det är inte trovärdigt att agera som Helena Lindahl och även Moderaterna gör. Först trycker de på knappen i riksdagen för att öka målsättningarna i miljömålen och sedan drar de och deras partier kraftigt ner anslagen för skydd i budgeten. Sen har dom mage att beskylla oss, säger Isak From.

Till kritikerkören sällar sig inte bara politiker. Rickard Axdorff är ordförande grundare och av föreningen Naturbrukarna och representerar många skogsägare i Sverige.

– Risken finns att respekten för rättsstaten pulvriseras när äganderätten beskärs bit för bit. Det finns två anständiga vägar för regeringen i den här frågan. Antingen ersätter man alla skogsägare som blir drabbade, eller så backar man och låter skogsägarna fortsätta bruka sin skog. Det verkar som om staten väljer en tredje, rättsvidrig, väg. Att helt enkelt stjäla egendomen från skogsägarna, säger han.

I Entreprenörs artikel framkommer att Skogsstyrelsens beslutade avverkningsstopp bygger på en skrivelse författad av Kammarkollegiet, där det ifrågasätts om skogsbruk kan anses var pågående markanvändning – och att man då inte ska vara berättigad ersättning.

Därefter har en myndighetskarusell dragit igång där Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen skyller på varandra kring grunderna bakom ersättningsstoppet. Skrivelsen kan få oöverskådliga konsekvenser för Sveriges skogsägare och äganderätten i stort.

– Jag blir chockad av att varken Kammarkollegiet eller Skogsstyrelsen vill ta ansvar, det borde vara tydligt i regleringsbreven hur myndighetsutövningen ska utföras, säger Helena Linddahl.

Den moderate riksdagsledamoten Edward Riedl har länge varit engagerad i frågan om äganderätten och skogsägarnas möjligheter att bruka sin skog.

– Det är faktiskt de privata skogsägarna som har borgat för att marken håller så hög biologisk mångfald som den gör i dag, men nu går staten in och talar om vad som är bäst, vilket är helt galet, säger Edward Riedl.

Han är bekymrad över regeringens politik i skogsägarfrågan som han beskriver som rent konfiskatorisk.

– Tänk att du köper en bil. Dagen efter beslutar staten att den inte får användas. Din investering blir värdelös och du kan inte sälja den vidare. Just detta händer med många skogsägare just nu”, säger han.  

Isak From säger att arbetet med en bättre skogspolitik motarbetas av partier som vill ta kortsiktiga poänger.

– Vi socialdemokrater arbetar för en bredare skogspolitik med mindre konflikter. Men det finns andra partier som motarbetar detta eftersom de tror sig kortsiktigt tjäna på konflikterna. Vi kommer lösa detta och vi kommer stå upp mot alla former av populism, säger Isak From.    

Henrik Sjögren