Studie: SVT och SR skippade företagsfrågorna i valrörelsen

SVT och SR
Foto: Mostphotos
765

EFTERVALANALYS Mitt i valrörelsens hetta visade medier inom public service ett minimalt intresse av att skildra företagens villkor, enligt en ny studie från Näringslivets medieinstitut, NMI. "Det visar på ett bristande intresse", säger institutets vd Mats Olin.

Mats Olin, chef för Näringslivets medieinstitut, NMI
Foto: Pressbild - NMI
"Bara undantagsvis har SR och SVT täckt företagsvillkor när det gäller exempelvis skatter, kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring", säger Mats Olin, chef för Näringslivets medieinstitut, NMI.

Under valrörelsen, när miljoner svenskar dagligen bänkade sig i tv-soffan eller ställde in Ekot på radion eller i mobilen, fick de i princip ingen information om företagens villkor. Det visar en undersökning från Näringslivets medieinstitut, NMI, som har finkammat SVT:s och SR:s sändningar för hela augusti.

– Det innebär att de som en månad före valet bara tittade och lyssnade på SVT och SR inte fick en rättvisande bild av vad det är som påverkar företagens villkor, säger Mats Olin, chef för NMI.

I undersökningen användes ett avgränsat antal sökord samt ord med varierande ändelser som kan kopplas till företagarens villkor.

– Företag, bolag, entreprenör, näringsliv, nyföretagande, arbetsgivare och industri för att nämna några.

Resultatet: För det första kom det bara upp en sökträff på en nyhetsbevakning där företagsamhet stod i fokus. Då handlade det i SR Ekot om krångliga regler som hindrar företagande inom vattenbruk.

Därutöver fanns det bara en story som täckte regeringens förslag angående välfärdsföretag. Det var den 17 augusti då både SR och SVT rapporterade om civilminister Ardalan Shekarabis (S) utspel om att införa kommunalt veto mot överetableringar i hemtjänsten.

Slutligen var det endast ett par tillfällen då det gjordes en djupdykning i frågan om företagandets villkor. En av dem var den förstnämnda artikeln om regelkrångel för företag som arbetar med vattenbruk, visar studien.

Detta innebär dock inte att rapporteringar om företag uteblev helt i augusti. Men vid de fallen har journalisten inte ställt tillräckligt kritiska frågor. I andra fall har fokuset mest legat på en extern fråga än på företagandet i sig.

– I augusti fanns det två exempel på sådana externa frågor. Det ena var när Trumps tullar mot olika länder och sanktionerna mot Iran väckte frågor om hur det påverkar svenska företag. Det andra handlade om hur sommartorkan påverkade lantbrukare, skogsägare och glassförsäljare. Men egentligen är det frågor som egentligen handlar om utrikespolitik och klimat, säger Olin.

Vilka slutsatser går det att dra av det här?

– Att det finns ett bristande intresse bland journalister inom public service att ta upp frågor som ständigt tas upp som ett samhällsproblem av forskare, politiker, organisationer och myndigheter. Jag tror det i slutändan beror på journalisternas egna intressen, deras kompetens och preferenser inom ämnet.

Enligt representanter från både SVT och SR kan den svaga företagsbevakningen bero på att just den frågan fick en allmänt låg prioritering i valrörelsen.

”Enligt SVT:s Valu var de viktigaste frågorna i år: sjukvård, skola, jämställdhet, social välfärd samt lag- och ordning. Frågan om företagandets villkor låg enligt mätningen på 17:e plats, och generellt sett fick frågor om ekonomi och näringsliv ganska lite utrymme i den här valrörelsen. Här finns möjligen en förklaring till resultaten i den intressanta undersökningen från Näringslivets medieinstitut”, skriver Olle Zachrison, chef för Ekot och ansvarig utgivare i en kommentar.

”De ämnen som kommer fram i vår journalistik samspelar med de ämnen som de partier vi bevakar i en valrörelse lyfter fram”, skriver även Charlotta Friberg, programchef på SVT Nyheters riksredaktion i ett mejlsvar.

Däremot är det de båda mediehusens avsikt att rapportera om företag, skriver de.

”Ekot är den radio- och tv-redaktion som satsar mest på daglig ekonomirapportering, både i Ekonomiekot och i våra andra program. Det ger utrymme för en bred mix av ämnen, inklusive att ibland fördjupa olika aspekter av företagande. Därför välkomnar vi den här typen av mätningar eftersom de blir bra bränsle för vårt redaktionella samtal om framtida ämnesval och perspektiv”, förklarar Zachrison.

”Frågor om jobb och företagande är viktiga. En månad är dock en ganska kort undersökningsperiod. Sett över en längre tid är vårt mål alltid att rapportera ur många olika perspektiv, även företagares”, hävdar Friberg.

Mats Olin vill själv betona att undersökningsperioden är för kort för att ge en komplett bild av SVT:s och SR:s generella skildring av företagarens villkor.

– Men utifrån de resultaten vi har fått ser vi att ämnet är så pass intressant att vi tänker följa upp det här kontinuerligt, säger han.

Gabriel Cardona Cervantes