Svenskar rädda för misslyckande

Rapport Svenskar är bra på att se affärsmöjligheter, men rädda för att genomföra dem. Det är en av slutsatserna i årets nationella entreprenörskapsrapport. "Där tror jag att vi har väldigt mycket att jobba med", säger Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.

Pontus Braunerhjelm GEM
Foto: Entreprenörskapsforum
Pontus Braunerhjelm, professor på KTH och vd för Entreprenörskapsforum.
Per Bolund GEM
Foto: Entreprenörskapsforum
Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet, deltog i Entreprenörskapsforums seminarium.

I veckan släpptes årets nationella entreprenörskapsrapport i samband med ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum . Rapporten är baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som är en internationell undersökning om entreprenörskap. GEM mäter entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. Nästan 200 000 personer har tillfrågats och undersökningen omfattar 74 procent av världens befolkning, motsvarande 87 procent av global BNP.

– Rapporten fångar entreprenörskapets hela livscykel. Från idén att starta ett företag till det väldigt tydliga företagandet, till att man av något skäl avslutar det, säger Pontus Braunerhjelm, professor på KTH och vd för Entreprenörskapsforum.

Rapporten redovisar andelen av Sveriges befolkning - i åldrarna 18-64 - som är etablerade entreprenörer eller driver ett nytt företag. Jämfört med andra länder i EU och Norden har Sverige avancerat från en bottenplacering till ledning, med drygt fem procent av befolkningen som driver eget idag. Bäst i klassen är USA och Kina. Där är den siffran nästan 15 procent.

Rapporten belyser också en stark motsättning i svenskars förhållande till företagande. Svenskarna säger sig kunna se fler affärsmöjligheter än medborgare i andra jämförbara länder, men anser sig också i stor utsträckning sakna kompetens för att driva företag. 30 procent av dem som upplever affärsmöjligheter är rädda för att misslyckas med att driva ett eget företag.

– Det här kan peka på outnyttjad potential när det gäller att få fram nya växande företag, säger Pontus Braunerhjelm.

Per Bolund (Mp) ser problem med den här rädslan, och att förklaringen kan ligga i samhällets inställning till misslyckanden.

– Är det så att man blir stämplad som misslyckad och måste bära med det som något negativt i sitt cv är det klart att människor inte vågar ta det här steget. Där tror jag att vi har väldigt mycket att jobba med, säger han.

Han tror att det finns ett trygghetstänk hos många svenskar, där man kanske föredrar en fast anställning framför osäkerheten i att starta ett eget företag. Just den klyftan måste överbryggas, anser han. Ett alternativ kan vara att den som går från en fast anställning till att driva eget får behålla vissa trygghetsförmåner under en tid.

– Det här är uppenbarligen ett område där politiken behöver komma in och skapa bättre villkor, säger han.Läs hela rapporten på Entreprenörskapsforums hemsida

2013 års nationella entreprenörskapsrapport:
  • Entreprenörskap i Sverige har vuxit trendmässigt sedan 2005.
  • Kvinnors företagande i Sverige har ökat sedan mitten av 200-talet, men ligger fortfarande lågt i jämförelse med andra liknande länder.
  • Svenska företagares tillgång till informellt kapital har minskat dramatiskt bara det senaste året. Andelen av befolkningen i åldrarna 18-64 år som angav att de investerat i någon annans affärsverksamhet var 2011 nästan åtta procent. För 2012 hade siffran sjunkit till lite drygt fyra procent.
  • Svenska experter på företagande ser brister i kunskap och utbildning om företagande.
HN