Svenskt solcellsföretag slog världsrekord

154

Innovation 2015 slog nanoteknikföretaget Sol Voltaics i Lund världsrekord. Bolaget lyckades styrka den högsta effektivitet som hittills rapporterats i en solcell. Genombrottet spås öppna upp för en skånsk miljardindustri, då solcellstekniken blir så effektiv och billig att den på allvar kan konkurrera med fossil energi.

Solceller
Sol Voltaics vd Erik Smith visar upp företagets teknik.

Sol Voltaics startades i Lund 2008 med affärsidén att göra solceller så effektiva och billiga som möjligt med hjälp av nanoteknik och därmed kunna konkurrera med fossil energi. I mars i år lyckades företaget uppmäta den högsta effektivitet som någonsin rapporterats i en solcell, vilket bekräftats av det oberoende tyska forskningsinstitutet Fraunhofer-ISE. Tekniken bygger på världsledande forskning vid Lunds universitet.

– Idén kommer från professor Lars Samuelsson, som är expert på halvledarelektronik. Han såg möjligheten att ersätta den långsamma och dyra tillverkningsmetoden med en ständigt pågående process som bygger på små partiklar, säger Sol Voltaics vd Erik Smith.

Bolagets patenterade metod är hundra gånger snabbare än traditionell teknik. Genom den tillverkar Sol Voltaics nanotrådar som kan fånga ett bredare spektrum av solljuset. I en reaktor växer trådarna fram i snabb takt på guldpartiklar som svävar i het gas. Det blir stora mängder nanotrådar till en låg kostnad. De solfångande nanotrådarna av galliumarsenid blandas sedan i en vätska, som när den läggs på vanliga solceller, ökar deras effektivitet till mer än 25 procent. Det är en nästan dubbelt så hög verkningsgrad som med dagens teknik. För konsumenten betyder det att man kan täcka halva sitt elbehov med solceller, enligt företaget.

– De senaste två åren har vi funnit lösningar på de flesta forskningsproblemen runt vår produkt. Nu håller vi på att paketera samman dessa lösningar i en produkt. Vi har redan sålt prover till kund och satsar på att gå fullt ut med produkten 2018, säger Erik Smith.

Vad är egentligen nanoteknik?

– Man kan fråga hundra personer och få lika många svar. I grunden handlar det om att påverka och kontrollera material och processer på mikronivå. Att skapa användbara och nyskapande produkter med hjälp av nanoteknik är mycket inspirerande. Det är som att lösa ett stort och fantastiskt pussel, säger Erik Smith.

Men även om framtiden ser ljus ut för Sol Voltaics så finns det globala utmaningar.

– Solenergin är på väg att slå igenom brett. Men det är en teknik som bygger på vackert väder. För att världens ska lösa sitt energiproblem måste man också skapa ett hundra procent återvinningsbart energiförsörjningsystem som lagras på ett hållbart sätt.

Hur ser du på Sveriges position inom nanoteknik?

– På mina resor världen över möter jag tekniker och investerare som är djupt imponerade av Sveriges goda klimat vad gäller start-ups. Vi är nästan lika bra som Silicon Valley. Men det gäller ofta mjukvaruföretag i Stockholmsområdet. Jag tror att vi kommer att förbättra vår position även inom nanoteknik i Malmö/Lund-regionen de kommande åren.

Många svenska nanoteknikbolag köps upp av utlandet - hur ser du på det?

– Jag är rätt neutral vad gäller utländska uppköp. Som affärsman lever och verkar jag på en internationell arena. Men det vore fantastiskt om Sol Voltaics kunde fortleva och utvecklas på svensk mark. Vi skulle kunna hjälpa Sverige att bli solcellslandet nummer ett i världen, säger Erik Smith.

Företagets mål är att omsätta en miljard euro år 2023, vilket motsvarar tre procent av marknaden. Idag finansieras verksamheten främst med riskkapital och svenska forskningsfinansiärer som Energimyndigheten.

– Det stöd som vi fått utgör en grundpelare. Jag ser fram emot den dag vi kan öppna vår första fabrik med deras stöd. Allmänt sett är klimatet för forskning gott i Sverige och det finns medel att bygga upp företag när produkten är klar. Glappet ligger mellan dessa två. Ofta krävs en hel del kapital som investeras med hög risk för att företaget ska få fram en färdig och säljbar produkt. I branschen kallar vi denna fas för Dödsskuggans dal, säger Erik Smith.

Därför arbetar bland andra Sol Voltaics ordförande Magnus Ryde nu med att skapa en organisation ”Spirit Ventures”, som ska hjälpa start-upbolagen genom den svåra fasen.

Mats Ögen Wanger