Tre miljarder i skattehöjning för svenska småföretagare

328

3:12-reglerna Regeringens förslag till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men hårdast drabbas storstadsregionerna. Kritiska företagare menar att förslaget dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare av Manetos.

Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare.
Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare.
Charlotta Holmquist, medgrundare av Manetos.
Charlotta Holmquist, medgrundare av Manetos.

167 000 företagare över hela landet kommer tillsammans att stå för tre miljarder kronor i ökade skatteintäkter när de nya 3:12-reglerna, eller entreprenörskatten, träder i kraft 1 januari 2018. I alla fall om regeringen och finansminister Magdalena Andersson får som de vill.

Värst drabbas företagen i Stockholm där 51 600 företagare kommer att få bära skattehöjningar på drygt 850 miljoner kronor, visar en sammanställning som Stockholms handelskammare och SCB gjort. Sammanställningen visar hur regeringens 3:12-förslag slår på nationell nivå.

– Stockholm är ett nav i Sverige för nyföretagande, men det här dämpar lusten att starta, driva och utveckla företag, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare.

Många företagare har protesterat genom att skicka in sina egna remissvar till finansdepartementet. Helena Delden, ägare och vd för Newsfactory Media Group, är en av dem.

– Som företagare måste jag känna att jag kan få något tillbaka för den risk jag tar. Annars kan jag lika gärna satsa mina pengar på börsen, säger Helena Delden.

Även Charlotta Holmquist som varit med och startat flera olika företag, har skrivit till finansdepartementet och protesterat mot skattehöjningarna.

– Det här minskar incitamenten att våga satsa och kommer att bli kännbart för de som redan tar stora risker, när det borde vara helt tvärtom. Utdelningen är en viktig inkomstkälla för nystartare de första åren, säger hon.

Andreas Hatzigeorgiou påpekar att förslaget som det ser ut inte kommer till rätta med de brister i systemet som regeringen sagt sig vilja täppa till, som skatteplanering.

– Man har utformat förslaget på ett sätt som slår brett och drabbar alla småföretagare. Inte den minoritet som utnyttjat systemet. Min tolkning är att det endast är ett sätt för regeringen att öka skatteintäkterna.

– Det går stick i stäv mot vad regeringen sagt om att vilja främja företagen och sänka arbetslösheten. Regeringen säger helt enkelt en sak men gör en annan, fortsätter Andreas Hatzigeorgiou.

Andra län som drabbas av skattehöjningar på över 100 miljoner kronor är Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne och Östergötland.

tabell

Martin Berg