Trend: Företag hittar nya finansieringsvägar

Finansiering När bankerna blir restriktivare med sin utlåning måste expansiva företag hitta andra finansieringslösningar. Företagsobligationer har blivit en finansieringsform som numera inte bara lockar de största börsbolagen. Mindre och medelstora företag har blivit allt mer aktiva på en marknad som vuxit rejält det senaste året.

Fredrik Svedberg 031

Fredrik Svedberg är vd för Diamorph AB som utvecklar och levererar avancerade materiallösningar till industrin. Under förra året förvärvade Diamorph ett brittiskt företag, och förvärvet finansierades bland annat med ett femårigt obligationslån på totalt 425 miljoner kronor.

– För oss hade det varit omöjligt att göra den här affären om vi inte hade emitterat ett obligationslån. Det är i dag svårt att få banklån till bra villkor, och dessutom ger banklån inte den flexibiliteten som vi får när vi istället lånar på kapitalmarknaden, säger han.

På det sätt som Diamorph löser sitt finansieringsbehov är numera knappast unikt. Bara det senaste året har företagsobligationsmarknaden vuxit rejält, och trenden är att det inte längre bara är större kreditvärderade börsbolag som ger ut obligationer.

– I dag ser vi hur allt fler mindre och medelstora bolag emitterar företagsobligationer, säger Anna Ringby, chef för Nordic Fixed Income – ett räntehus som erbjuder analys och rådgivning till både investerare och låntagare på obligationsmarknaden.

Enligt tillgängliga siffror ökade obligationsemissionerna från mindre och medelstora bolag som saknar kreditbetyg från tolv miljarder kronor 2011 till 40 miljarder kronor 2012. Emissionerna av obligationer som benämns ”high yield bonds”, obligationer med den högsta räntan på grund av en högre kreditrisk, ökade från omkring fyra miljarder 2011 till 20 miljarder år 2012. En ökning med 300 procent.

Diamorphs obligationslån är ett sådant lån då den årliga räntan, kupongräntan, uppgår tolv procent. Större bolag med högt kreditbetyg lånar på obligationsmarknaden till omkring tre till fem procent, och svenska staten lånar till strax över en procent när löptiden är fem år.

– Den stora nackdelen med att låna på obligationsmarknaden är just den höga räntan som vi måste betala. Men fördelarna överväger. Handlingsutrymmet för att investera i tillväxt som ges av obligationsmarknaden är en stor fördel med obligationslån, säger Fredrik Svedberg.

Men bankerna har också blivit restriktivare med sin utlåning. De strängare reglerna när det gäller bankernas kapitaltäckning gör att de inte kan låna ut lika mycket som tidigare.

– Vi har märkt hur det har blivit svårare att få lån till bra villkor, säger Svedberg.

Diamorphs obligationer är noterade på ”First North Bond Market”, som sedan december förra året är Stockholmsbörsen Nasdaq OMX:s marknadsplats för företagsobligationer utgivna av små och medelstora företag. Att göra det enklare och billigare för dessa företag att få sina obligationer listade är ett sätt för börsen att understödja en mer aktiv och likvid obligationsmarknad.

Den nya marknadsplatsen syftar till att göra det lättare för mindre placerare att hitta placeringsalternativ i till exempel aktier. Uppsvinget för företagsobligationer beror också på att placerare har lockats av en placeringstyp som ger en hög avkastning till en begränsad risk.

– Det finns ju lönsamma företag med stabilt kassaflöde också inom denna företagsgrupp, och då är avkastningen för placerare attraktiv, säger Claes Bahri på Nordic Fixed Income.

Pär Krause