Troligt att Storbritannien lämnar inre marknaden

1

Handel Mycket talar för Storbritannien kastas ut från den inre marknaden, vilket slår mot de 1 000 svenska företag som finns och verkar i landet, berättar handelsminister Ann Linde i en intervju. I det läget har Sverige väldigt liten påverkansmöjlighet, utan måste följa EU-linjen.

handelsminister Ann Linde.jpg
Foto: Anders Wiklund/TT
"Man får räkna med en risk att Storbritannien lämnar den inre marknaden", säger handelsminister Ann Linde.
Storbritanniens premiärminister Theresa May.
Foto: AP Photo/Alastair Grant
Storbritanniens premiärminister Theresa May har lovat att ett EU-utträde ska påbörjas senast i mars nästa år.

Storbritanniens premiärminister har lovat att ett EU-utträde ska påbörjas senast i mars nästa år. Två år senare är brexit ett faktum. Innan dess måste förhandlingarna om vad som ska gälla för handeln vara klara. En knäckfråga gäller om Storbritannien ska få tillträde till EU:s inre marknad. Mycket pekar på att den brittiska regeringen inte kommer att acceptera EU:s fjärde frihet – fri rörlighet för personer – även om man vill stanna i den inre marknaden.

– Vi övriga 27 EU-länder har varit tydliga: De fyra friheterna hänger ihop. Man kan inte plocka bort en och behålla de andra tre, säger handelsminister Ann Linde (S).

​– Man får räkna med en risk att Storbritannien lämnar den inre marknaden. Det är också vad flera ministrar i det brittiska parlamentet redan har sagt, även om det inte är en officiell brittisk linje.

2015 exporterade Sverige varor till Storbritannien för 85 miljarder kronor. Det gör landet till Sveriges fjärde största exportmarknad för varor. Inom tjänstesektorn går tio procent av exporten till de brittiska öarna.

Vilka blir konsekvenserna om Storbritannien lämnar den inre marknaden?

– Det kommer att få stora konsekvenser, både ekonomiska och politiska. Utöver att pundet har försämrats kommer alla regler som gäller tullar och icke-tariffera handelshinder att upphöra. Och då vet vi inte vad som gäller för export och import till och från Storbritannien.

Vilka sektorer ser du som särskilt utsatta om Storbritannien lämnar den inre marknaden?

– Där har vi tjänstesektorn som den kanske viktigaste sektorn som dessutom växer.

– Det är viktigt att se på de 100 000 svenskar som arbetar eller studerar i Storbritannien och de 1 000 svenska företag som finns i landet. I de ministermöten som jag närvarat har jag framhållit att det är väldigt viktigt att dessa personer och företag får vara kvar och fortsätta verka i Storbritannien. 

Vilken respons har du fått?

– Det Theresa May har sagt är att de personer som finns i Storbritannien kommer att få vara kvar om de britter som finns i resten av EU får vara kvar. Däremot har andra ministrar talat om att EU-medborgarna får vara kvar i Storbritannien men att de inte ska få ta del av välfärdssystemet i Storbritannien.

Enligt Ann Linde ligger det i svenskt intresse att få till en så bra uppgörelse med Storbritannien som möjligt, så att företag kan fortsätta handla med landet.

– Men lägger man in ett veto som gör att Storbritannien inte ska behöva följa EU-domstolens regler och slippa fri rörlighet då ser jag väldigt få möjligheter till att Storbritannien skulle kunna delta på den inre marknaden med tre friheter. Det ser inte alls bra ut.

Stängs dörren till den inre marknaden är ett alternativ ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. Något som skulle behöva förhandlas fram under tidspress.

– Det som är oroväckande är att vi bara har två år på oss. I mars 2017 startar tidtagaruret och klockan slutar ticka två år senare. Nu har Boris Johnsson (Storbritanniens utrikesminister reds anm) sagt att det inte behöver ta så lång tid. Men all erfarenhet visar att det tar mycket längre tid att bara förhandla handelsavtal, säger Ann Linde.

I början av november underkände en brittisk domstol den brittiska regeringens beslut att lämna in utträdesansökan ur EU utan omröstning i landets parlament. Det kan leda till att skilsmässan drar ut på tiden.

Skulle samtalen fallera finns det ingen möjlighet till bilaterala förhandlingar mellan Sverige och Storbritannien, framhåller Ann Linde.

– Handelskompetensen ligger på EU-nivå, så vi kan vilja eller inte vilja, det spelar ingen roll. Vi har inte rätt till det, säger Ann Linde.

HN