Trotjänare stoppas av handläggningstider

7

ARBETSKRAFTSINVANDRING Migrationsverket rekommenderade lantbrukaren Leif Zetterberg att ansöka om säsongstillstånd för trotjänaren Oleg Bondarenko. Han skulle få besked efter ett par månader. Ett halvår senare har myndigheten fortfarande inte hört av sig. "Oleg gör en stor insats för oss på sommaren", säger han.

leif zetterberg
Leif Zetterberg har väntat länge på att få ett säsongstillstånd för en medarbetare från Ukraina. Precis innan säsongen startade fick han veta att ärendet ännu inte fått en handläggare tilldelat på Migrationsverket.

Leif Zetterberg har väntat länge på att få ett säsongstillstånd för en medarbetare från Ukraina. Oleg Bondarenko har sedan tio år tillbaka arbetat på Övergrans Jordbruk som ligger några kilometer utanför Bålsta, norr om Stockholm. Han har kommit under sommarhalvåret och sedan åkt hem till Ukraina på vinterhalvåret. Under flera år har Oleg begärt och fått förlängt arbetstillstånd.

– Oleg gör en stor insats för oss på sommaren. Han sköter bland annat om djuren och all grönyteskötsel, säger Leif Zetterberg, ägare till Övergrans Jordbruk.

Allt gick bra till 2015 då Migrationsverket hörde av sig och begärde in omfattande kompletteringar till arbetstillstånden – som kopior på deklaration, intyg från facket och passkopior. Skälet till det är att jordbrukssektorn är en av de branscher som ska hårdgranskas i ambitionen att motverka fusk och oseriösa arbetsgivare. Förutom jordbruk finns städbranschen, hotell och restaurang, byggnad, handel och bemanning med på Migrationsverkets svarta lista.

Skulle ta max två månader

När Migrationsverket återkom ifrågasatte handläggaren att Oleg Bondarenko åkte hem under vinterhalvåret. Beskedet var att Oleg Bondarenko istället måste söka säsongstillstånd. Det skulle dessutom gå både fortare och enklare: Processen skulle bara ta 1-2 månader, lovade handläggaren.

Den 19 oktober 2015 – exakt vid samma tidpunkt Oleg då åter for hem till Ukraina – hjälpte Leif Zetterberg till med att skicka in en ansökan om säsongstillstånd. Sedan har månad efter månad gått utan att något hänt.

– Precis innan säsongen startade nu i våras får Oleg reda på att det fortfarande inte finns en handläggare tilldelad ärendet, berättar Leif Zetterberg.

Istället för utlovade en-två månader hälsar myndigheten att det kan ta tio-tolv månader att få besked.

Flyktingvågen skapar förseningar

Enligt Migrationsverket är orsaken till de långa väntetiderna att myndigheten i höstas och vintras blev tvungen att omfördela personal för att kunna hantera flyktingvågen. Det förde med sig att arbetet med att hantera arbetstillstånd fick vänta.

”Det är olyckligt och beklagligt att det tar så lång tid för den här personen och andra sökande att få sitt ärende handlagt. Vi jobbar just nu hårt på att få ned handläggningstiderna”, skriver Migrationsverkets presstjänst.

Vidare meddelar myndigheten att den behöver fullmakt från den sökande för att kommentera det enskilda ärendet.

Leif Zetterberg har varit tvungen att lösa situationen genom att ta in ungdomar tillfälligt. Han är mycket kritisk mot Migrationsverkets agerande. Han ifrågasätter dessutom varför just hans bransch ska hårdgranskas. Ingår företaget i SNI-kod jordbruk tar handläggningen upp till ett år mot normala 2-4 månader.

– Vi är ju kända för Migrationsverket, Oleg är känd. Det är inget som är konstigt med vår verksamhet. Jag tycker att det är en diskriminering av en hel bransch, säger han.

Henrik Svidén