Tung ekonom varnar för företagarflykt

Kopia av 560px x 280px – Namnlös design (1).png
384

Företagarflykt Riskerar Sverige en företagarflykt och talangutvandring på grund av att staten inte uppfyller samhällskontraktet? Det ska nationalekonomen och författaren Tino Sanandaji undersöka i sitt nästa projekt. ”Många är oroliga för hur deras barns framtid ska utveckla sig”, säger han.

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Varför vill du skriva den här rapporten?

– På sjuttio- och åttiotalet var de många företagare som lämnade Sverige på grund av ett orimligt högt skattetryck och en politik som man ansåg var företagarovänlig. Den utvandringen var skadlig och kostade Sverige mycket i form av uteblivna skatteintäkter, men också i form av så kallad ”brain drain” som det är svårare att uppmäta kostnaden för. Idag märker jag att det finns grupper med högutbildade och talanger som talar om att lämna landet. Jag tror att det är en aktuell fråga som diskuteras mycket men som inte analyserats.

Hur märker du det?

– Det är än så länge bara en anekdotisk hörsägen som många i min omgivning, på sociala media och i olika professionella sammanhang talar om. Men enligt opinionsmätningar anser många att Sverige är på fel väg. Det verkar finnas en allmän pessimism kring utvecklingen. Jag vill undersöka om det bara är ett fåtal personer som talar om det, eller om vi kan se en framväxande trend, där vi faktiskt kan se ett mönster av företagare och utbildade människor som utvandrar. Det kan ju också vara så att folk bara gillar att gnälla.

– Jag diskuterar alltid nya ämnen att skriva och undersöka och jag fick starka reaktioner på det här ämnet. Det gick också rekordsnabbt att samla ihop till finansieringen av rapporten. Det tog bara några dagar att få ihop det cirka 500 000 kronor som behövs för arbetet med att skriva, trycka och distribuera den, fortsätter han.

På vilket sätt menar de i din omgivning och på sociala medier att samhället är på väg åt fel håll?

–Väldigt många som hör av sig är oroliga för hur deras barns framtid ska utveckla sig. De förbereder sina barn för en internationell karriär och möjligheten att eventuellt kunna flytta i framtiden. De får till exempel lära sig behärska akademisk engelska och gå i skolor som i vis mån förbereder dem för en internationell utbildning och framtida arbeten utomlands.

–Det hör sedan ihop med att de är missnöjda nämner den grova brottslighen som breder ut sig och att polisen inte verkar förberedd att möta den. Man nämner också den försämrade skolan och en sjukvård som kanske inte är bäst i världen längre. I Sverige har det alltid hävdats att vi är bäst men nu det finns flera faktorer som talar emot detta och det påverkar folks privatliv i allt större utsträckning. Det handlar om människor som inte riktigt längre litar på att samhällskontraktet efterlevs.

Vilka länder är aktuella för de här personerna i sådant fall?

– Jag kan ju bara spekulera men jag kan tänka mig att de erbjuds högre lön i länder som USA, Kanada och Storbritannien. Det är lägre skatt i de flesta andra länder samt att det är lättare att integrera i de länderna. Jag vill titta på både invandrare och svenskar. Det handlar inte bara om invandrare som återvänder till sina hemländer utan till tredje land. Jag vill också titta på om det är de mest välintegrerade som lämnar Sverige.

Om Tino Sanandaji

Tino Sanandaji arbetar som forskare vid Institute for Economic and Business History Research (EHFF), ett fristående forskningsinstitut kopplat till Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare skrivit boken Massutmaningen: ekonomisk politik mot utanförskap & antisocialt beteende, samt, Tio tusen miljarder: Skuldkalaset och den förträngda baksmällan.

Martin Berg