Två av fem företagare ser att regelkrånglet ökar

23

Undersökning Sedan valet 2014 upplever två av fem av företagarna att regelkrånglet har ökat och till och med ökat mycket. Det visar en Skopundersökning beställd av tidningen Entreprenör.

Andrea Femrell
Foto: MedieProffsen
Tydligare riktning. Andrea Femrell, NRR, menar att det finns mycket att göra ute i landets kommuner för att effektivisera och göra det både enklare och billigare för företagarna vid exempelvis tillståndsansökningar.

I nummer 2 granskade tidningen Entreprenör hur regelbördan har ökat för företagen under de senaste åren. Totalt 15 konkreta regelförsämringar listades, och det handlar om allt från administration av nya skatter till mindre regelförändringar som får omfattande konsekvenser för företagen.

En ny Skopundersökning beställd av Entreprenör bekräftar bilden. En majoritet av företagarna, 53 procent, anser att det blivit svårare eller mycket svårare att vara företagare efter 2014 års riksdagsval.

Inom byggbranschen är man mest negativ till hur företagsklimatet har utvecklats. Här svarar 72 procent att det blivit svårare eller mycket svårare sedan valet 2014 mot till exempel 56 procent bland tillverkande företag.

– Regelkrångel och regelverk har stor betydelse för ett företags verksamhet. Därför är det inte konstigt att det har gett genomslag i hur företagen ser på hur det är att driva företag i Sverige, svarar Andrea Femrell, vd på NNR.

På frågan om regelkrånglet har ökat eller till och med ökat mycket efter 2014 års riksdagsval svarar 42 procent ja. Det är få entreprenörer, 3 procent, som anser att regelkrånglet har minskat.

– Jag är inte förvånad av resultatet. Våra egna mätningar visar också att regelkrånglet ökar, säger Andrea Femrell.

– Det finns två viktiga förklaringar till detta. För det första har den nuvarande regeringen inte gjort förenklaringar av regler som har stor påverkan på företagen. För det andra innehåller många av regeringens nya förslag ökade kostnader och ökat regelkrångel. De konsekvensutredningar som görs av förslag till nya och förändrade regelverk är i många fall ofullständiga. Det visar bland annat Regelrådets granskningar. De regelverk som fattas beslut om riskerar därför att bli onödigt dyra och ineffektiva.

Henrik Svidén