Uppåt för svenskt entreprenörskap - tack vare kvinnorna

Rapport Förra året minskade entreprenörskapet i Sverige dramatiskt. Men nu vänder den negativa utvecklingen. Entreprenörskapet ökar och det är kvinnors företagande som står för hela ökningen. Det visar undersökningen Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

Årets svenska upplaga av GEM-rapporten, som sammanställs av Entreprenörskapsforum, visar att entreprenörskapet ökar. Ungefär hälften av den kraftiga nedgång som skedde 2014, som visade sig i 2015 års GEM-rapport, har återhämtats. Totalt uppgick det svenska entreprenörskapet till 7,2 procent 2015, jämfört med 6,7 procent 2014.

Framförallt ökar kvinnors entreprenörskap. Sedan förra årets mätning har det ökat med cirka en procentenhet, vilket förklarar hela uppgången till det svenska entreprenörskapet.

– Detta är väldigt glädjande. Efter de animerade diskussionerna som rådde i samband med valet 2014 var det många som höll tillbaka på sitt entreprenörskap, framförallt kvinnor avstod då från att starta företag. Den osäkerheten tycks ha skingrats, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare på Entreprenörskapsforum.  

Trots återhämtningen är nivån på entreprenörskap i Sverige fortfarande lägre än 2013. Men nivån är som i andra små EU-länder, bara USA har en högre entreprenöriell aktivitet.

I samband med rapportlanseringen var finansmarknadsminister Per Bolund (Mp) på plats. Han är glad över framstegen som gjorts inom välfärds- och hushållssektorn.

– Vi har gjort en del breda överenskommelser, inte minst i samband med migrationsuppgörelsen, om att öppna upp nya områden för rut-tjänster. Vi har också lagt ett förslag i budgeten inför nästa år att detta ska omfatta reparationstjänster, säger han.

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, replikerar med att det var centern som såg till att få igenom en utvidgning av rut-avdraget i migrationsuppgörelsen. Men hon välkomnar att regeringen jobbar vidare med frågan.

Samtidigt pekar hon på att debatten kring privata aktörer i välfärden, i kombination med regeringens skattehöjningar skapar osäkerhet bland personer som vill starta företag.  

– Vi ser att det vänder upp, men att det är från mycket låga siffror. Vi behöver höja golvet i detta och få en större entreprenöriell aktivitet, säger Annie Lööf.

HN