Upphandlingar i välfärden vänder uppåt

Sjukvård
Foto: ARNAUD JAFFRE

Välfärd En hård politisk debatt ledde till rekordfå upphandlingar inom välfärden under många år. Men nu har det vänt och utbudet ökar stort igen. ”Kommunerna vet att de privata alternativen behövs. Äntligen är marknaden igång, det är bättre nu än på flera år”, säger Sara Wilhelmsson, anbudschef på Ambea.

Sara Wilhelmsson
Sara Wilhelmsson, anbudschef Ambea.
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna
Foto: Mikael Andersson
Håkan Tenelius, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
Elisabeth Keussen
Foto: Thomas Carlgren
Elisabet Keussen, affärsutvecklingschef på Aleris.

Välfärdsföretagen har varit en snackis de senaste åren. Inför valet 2014 kom frågan om vinster i välfärden upp på högsta politiska nivå, när löften om att begränsa vinsterna blev prioritet för flera politiska partier. Debatten dämpade marknaden påtagligt, och antalet upphandlingar för vård och omsorg minskade drastiskt.

Ett av vårdföretagen som kände av de kärvare tiderna är Ambea. Sara Wilhelmsson, anbudschef, menar att det var tydligt att den pågående debatten påverkade upphandlingarna och marknaden.

– Vi kan se en tydlig koppling mellan antalet upphandlingar och valet, vilket absolut berodde på välfärdsdebatten. Kommunerna var mycket försiktiga med att agera, säger Sara Wilhelmsson.

Även branschorganisationen Vårdföretagarna noterade att den negativa trenden hade en tydlig koppling till politiken.

– Många kommuner var nervösa runt valet, det är tydligt. Det fanns en oro hos politikerna gentemot opinionen, säger Håkan Tenelius, som är näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Efter de knappa åren har flera företag på sistone märkt en stor skillnad i antalet upphandlingar som ligger ute. Volymerna sedan årsskiftet är större än på flera år, menar Sara Wilhelmsson. Det handlar specifikt om upphandlingar som rör äldreomsorg och vård för funktionsnedsatta, affärsområden som Ambea mäter volymerna inom.

– Vi ser en jätteökning i december och januari jämfört med tidigare månader och år, vilket naturligtvis är roligt. Äntligen är marknaden igång igen, säger Sara Wilhelmsson.

Även på Aleris märker man tydligt att välfärdsdebatten har lagt sig och att marknaden har börjat växa igen. Det menar Elisabet Keussen, som är affärsutvecklingschef på Aleris. 

– Det var ett tydligt avstannande i upphandlingarna under debatten, för att runt årsskiftet i år fullkomligt explodera, säger hon.

Förutom att debatten om vinster i välfärden har lagt sig, ser Sara Wilhelmsson, Elisabet Keussen och Håkan Tenelius flera andra förklaringar till den kraftiga ökningen. Till exempel har många stora kontrakt gått ut, kontrakt som måste förnyas. Det gör att ökningen blir mer markant.

Men det beror nog också på att när den värsta stormen efter valet lade sig, förstod kommunerna vilken viktig aktör de privata bolagen är och hur mycket de behövs, menar Sara Wilhelmsson.

– Kommunerna vet att de privata alternativen behövs. Det är ju så att behoven finns kvar och kommunerna har inte möjlighet att hantera allt själva, de behöver hjälp från den privata sektorn, säger hon.

Förhoppningarna är höga hos företagen. Elisabet Keussen tror att 2016 kommer att bli ett aktivt upphandlingsår.

– Det ska bli väldigt intressant att se vilken betydelse pris får i relation till kvalitet i kommande upphandlingar. Min farhåga är att det blir fokus på pris, men jag hoppas att jag har fel, säger hon.

LW