Uppror i Falun

Skola I Falun protesterar friskolorna mot att kommunen skjuter till extrapengar till de egna skolorna utan att kompensera friskolorna. Det snedvrider konkurrensen, menar de. Även i Norrköping är kritiken hård mot kommunen.

Under ett par års tid har de kommunala skolorna i Falun gått back. Beskedet från politikerna har länge varit att fristående skolorna ska kompenseras, men under ett möte i april backade den rödgröna majoriteten i skolnämnden. Någon kompensation var inte att tala om.

De kommunala skolorna i Falun fortsätter att blöda. Bara under de första månaderna 2013 ligger underskottet på drygt 30 miljoner kronor.

– Jag är faktiskt beredd att säga att kommunen medvetet fuskar för att få ned ersättningen till friskolorna, säger Lars-Göran Hagström som driver friskolan Hagströmska.

NTI-gymnasiet i Falun har valt att gå till Förvaltningsrätten.

– Har kommunen betalt ut för lite pengar, ska man naturligtvis se till att göra rätt för sig. För oss handlar det om hundratusentals kronor, och det är viktiga pengar för vår verksamhet, säger Johan Broman, rektor på NTI-gymnasiet, till tidningen Dala Demokraten.

Lars-Göran Hagström hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga.

– Beslutet innebär att de elever som går i de kommunala skolorna får mer att röra sig med. Vi vill att våra elever ska få samma förutsättningar som i eleverna i de kommunala skolorna.

Det finns också kritik mot ett samarbete mellan elva kommuner i Dalarna, Gysam, där Falun ingår. I samarbetet regleras kostnaderna ifall en elev går en utbildning i en annan kommun. Till exempel får en Faluelev som väljer en utbildning i Borlänge högre skolpeng än om han eller hon går motsvarande utbildning i Falun.

Falupartiets Maria Gehlin har anmält Falun till Konkurrensverket och Hagströmska driver en process i Förvaltningsrätten.

Även i Norrköping har kommunens egna skolor under flera år gått med underskott. Medan kommunen täcker upp underskotten tvingas friskolorna leva med lägre ersättning. Academedia driver för tillfället fyra processer i kommunen.

Norrköpings utbildningsdirektör Tommy Fabricius menar att det handlar om ett missförstånd. Han hävdar att underskottet i de kommunala skolorna ska återbetalas med framtida överskott ”så snart detta är möjligt”. Academedia hävdar å sin sida att de kommunala gymnasieskolorna har gått med underskott i nästan tio år i rad.

För de små friskolorna har det blivit omöjligt att verka i Norrköping. Till exempel har Norrköpings Praktiska gymnasium länge kämpat för att klara av ekonomin. Alla elever som ska påbörja årskurs 1 och 2 i höst har tvingats byta skola. Treorna får avsluta sin utbildning innan skolan avvecklas.

Orsaken till nedläggningen är att skolan har ett vikande elevunderlag och att skolpengen i Norrköpings kommun är låg. Enligt skolans tillförordnade rektor Magdalena Hammar ligger den i snitt 20 procent lägre än riksprislistan. Hon är också kritisk mot att kommunen inte kompenserar friskolorna när kommunen skjuter till extra resurser till de kommunala skolorna.

– Kommunen menar att den är en huvudman precis som vi är en huvudman och det ger dem rätt till att skjuta till extra medel, säger Magdalena Hammar.

Henrik Svidén