Utländska toppstudenter flyr Sverige – 90 procent lämnar

459

Arbetsmarknad Färre än en av tio inresande studenter utanför EU kliver in på den svenska arbetsmarknaden efter examen. ”Det är helt horribelt. Övergången från studier till arbete är Sveriges akilleshäl”, säger Fredrik Voltaire, näringslivsexpert på Almega.

Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert på Almega.jpg
Foto: SÖREN ANDERSSON
En rapport från Almega visar att färre än en av tio studenter utanför EU/ESS, går över till den svenska arbetsmarknaden efter studierna. Ett tungt ansvar vilar på Migrationsverket, anser Fredrik Voltaire, näringslivsexpert.

Den politiska enigheten är bred om behovet av att högutbildad utländska arbetskraft fyller de luckor som finns på den svenska arbetsmarknaden. En ny rapport från Manpower visar att kompetensbristen är den största på tolv år.

Det ena sättet för att möta utmaningen är direkt arbetskraftsinvandring, det andra är att talangfulla studenter lockas hit för att studera och efter examen utvecklar det svenska näringslivet.

Tyskland och Kanada rankas ofta högt av gäststudenter både när det gäller kvalitet och möjligheten att få ett arbete efter studietiden. I de flesta mätningar, exempelvis välansedda International Student Barometer, ligger Sverige långt efter jämförbara länder.

En rapport från Almega visar att färre än en av tio inresande tredjelandsstudenter, dvs utanför EU/ESS, går över till den svenska arbetsmarknaden efter studierna.

– Det är helt horribelt. Övergången från studier till arbete är Sveriges akilleshäl. Universiteten är dåliga på vägledning, svenskundervisning, praktikmöjligheter och karriärservice, säger Fredrik Voltaire, näringslivsexpert på Almega.

Han är författare till rapporten ”Sverige stänger dörren för kompetensinvandring”. För att ta sig an utmaningen bör Sverige inspireras av andra länder.

– I Tyskland har man möjlighet att vara kvar tolv månader i landet för att skaffa ett jobb efter utbildningen och USA har ett välutvecklat stipendiesystem som främjar konkurrens och talangjakt.

Ett tungt ansvar vilar även på Migrationsverket, som Fredrik Voltaire anser behöver bli bättre på näringslivskopplingen och bli mer serviceinriktade.

– De förtjänar ett tydligare uppdrag. Det borde stå inskrivet att de ska arbeta mer med främjande av näringslivskopplingen. De har processkunskaper och skulle kunna hjälpa både arbetstagarna som företagen. I dagsläget är det ett härke att förstå regelverket.

Jakob Stenberg