Utvisning istället för doktorshatt: ”Precis så galet som det låter”

Doktoranden Muhammad Irfan har gjort stora framsteg i sina forskarstudier. Nu utvisas han för att en del av forskningen har skett i USA.
Foto: Centrum för rättvisa
Doktoranden Muhammad Irfan har gjort stora framsteg i sina forskarstudier. Nu utvisas han för att en del av forskningen har skett i USA.
2.0k

Kompetensutvisning Forskaren Muhammad Irfan vid Karolinska Institutet är ett fåtal experiment från doktorshatten. Nu utvisas han för att en del av forskningen har skett i ett amerikanskt laboratorium. ”Det är fullständigt obegripligt”, säger Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa.

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa.
Foto: Hamid Ershad Sarabi
Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa.

”Problemet med kompetensutvisningar måste lösas” står det i punkt 21 i Januariavtalet. Men först ska frågan utredas, så nya regler beräknas inte vara på plats förrän 2021.

Samtidigt fortsätter kompetensutvisningar att drabba enskilda och Sverige som land. Inte minst inom forskningsvärlden. Ett färskt exempel:

Doktoranden Muhammad Irfan vid Karolinska Institutet (KI) är nära sin doktorshatt i Sverige. Men strax innan han skulle få den fick han ett utvisningsbesked från Migrationsverket.

”Fullständigt obegripligt”

Myndigheten nekar honom förlängt uppehållstillstånd eftersom han delvis har bedrivit sin forskning i USA. Enligt Migrationsverket kan nämligen bara forskning som utförs i Sverige räknas som godtagbara framsteg i studierna. Att han har gjort stora framsteg i USA, vilket han också har intyg på, spelar ingen roll. Inte heller att han ska disputera på KI, i Sverige.

– Det är fullständigt obegripligt. Migrationsverket ifrågasätter inte att han har gjort framsteg, men de menar att framstegen rent fysiskt måste ske i Sverige. Det är precis så galet som det låter, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, som företräder Muhammad Irfan.

Muhammad Irfan valdes ut till doktorandforskningen på KI i stenhård konkurrens med 70 vassa kandidater från hela världen.

– Han har en master från Antwerpen och hans erfarenheter och kvalifikationer passade perfekt för vårt projekt, säger Christina Bark vid Karolinska Institutet, som är en av Muhammad Irfans handledare i projektet som handlar om vad som orsakar minnesstörningar hos människor.

En av de mest begåvade doktoranderna

När KI utannonserade doktorandtjänsten var det tydligt i beskrivningen att det handlade om ett samarbetsprojekt mellan KI och ett amerikanskt lärosäte. En förutsättning var att en del av forskningen skulle bedrivas på ett laboratorium i USA, där det finns avancerad utrustning och kunskaper inom just den typ av hjärnforskning som projektet behöver. Hans amerikanska bihandledare professor Patric K. Stanton beskriver Muhammad Irfan som en mycket begåvad doktorand.

Muhammad Irfan känner stor frustration. Bara den sista pusselbiten i doktorandutbildningen saknas, men den måste läggas i USA och dit får han inte åka innan rättsprocessen är klar.

Hans forskning skulle kunna leda till viktiga publikationer, menar KI.

– På grund av att jag har varit i USA har jag kunnat visa bättre framsteg. Jag har också betydligt fler högskolepoäng på forskarnivå än vad som är kravet för att få disputera. Vi har försökt att förklara det för Migrationsverket, men de vill inte lyssna, säger Muhammad Irfan.

Prövas i högsta instans

Migrationsverket likställer doktorander med vanliga internationella studenter på universitet och högskola, menar Fredrik Bergman. Trots att de inte har samma spelplan. Nu ska Muhammad Irfans fall prövas i högre instans.

– Det är bra att Migrationsöverdomstolen har valt att pröva fallet, det kommer att få betydelse inte bara för Muhammad Irfan utan även för andra internationella doktorander i Sverige, säger han.

Forskningspengarna slut

Men stora skador har redan skett. Migrationsverkets handläggning tog nästan ett år och kvaliteten och omfattningen av forskningen har tagit permanent skada, berättar Muhammad Irfan. En del av arbetet skulle helst göras om, men efter alla turer är pengarna i forskningsprojektet slut. Och nya forskningsanslag kan inte sökas i det här läget.

– Vi har överklagat och väntat och väntat på Migrationsverket i den här processen. Vi stod ju där och kunde inte få klart projekten eftersom Muhammad Irfan inte kunde resa tillbaka till USA för att göra de avslutande experimenten, säger Christina Bark.

Handlar om skattepengar

Hon lyfter att KI är en statlig förvaltningsmyndighet och att den forskning som Migrationsverket allvarligt har försvårat till stor del handlar om skattepengar. Minst 8–10 månaders forskningspengar har gått förlorade när Muhammad Irfan har varit bakbunden. En doktorandtjänst kostar 53 000 kronor i månaden i lön. Utöver det kostar forskningsutrustning och annat, konstaterar hon.

– De fyra första åren fick vi hjälp med lönen, eftersom projektet ansågs så lovande att det erhållit en doktorandtjänst på KI, en så kallad KID-tjänst som innebar att halva doktorandlönen finansierades från KI. Men de pengarna är ju slut, säger Christina Bark.

Hela situationen absurd

Nu betalar alltså handledarna Muhammad Irfans lön i väntan på avgörandet i Migrationsöverdomstolen, berättar Fredrik Bergman som anser att hela situationen är absurd.

– Ingen har gjort något fel, varken arbetsgivaren, Muhammad Irfan eller den amerikanska handledaren. Migrationsverkets byråkratiska rättstillämpning saknar helt verklighetsförankring, säger han. 

Muhammad Irfan som skulle ha disputerat under hösten 2018 sätter nu hoppet till Migrationsöverdomstolens avgörande.

– Nu har jag chansen att bli klar med min avhandling och att fortsätta forska, säger han.

Slår brett mot forskning i Sverige

Christina Bark breddar betydelsen av att misstagen rättas till. Extremt värdefulla kompetenser och kunskaper för Sverige går förlorade.

– Migrationsverkets tolkning av lagen drabbar inte bara Muhammad Irfan och KI, utan alla svenska lärosäten som vill kunna bedriva forskning i samarbete med utländska universitet, säger hon.

Entreprenör har sökt Migrationsverket som meddelar att de inte kan kommentera enskilda fall utan fullmakt. ”Domstolarna överprövar Migrationsverkets beslut och finns det ett beslut i ett ärendet är det främst domstolen ni bör kontakta”, skriver myndighetens presstjänst i ett mejlsvar.

Läs besluten och domarna:

Migrationsverkets beslut från den 4 januari 2018

Migrationsdomstolens dom från den 12 november 2018

Muhammad Irfans överklagande till Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen meddelar om prövningstillstånd 11 mars 2019

Daniel Mellwing