Vann mot Skatteverket i högsta instans – kan vara förgäves

307

Skatteverkets metoder Han har drivit momsfrågan mot Skatteverket i 27 år, genom alla rättsinstanser och fått en lag uppkallad efter sig. Nyligen avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen frågan till hans fördel. Men det bekymrar inte Skatteverket som fortsätter att särbehandla honom, något som kostat företaget miljonbelopp.

Tommie Berg.

Ett företag låter ett tryckeri trycka en medlemstidning – har de då beställt en vara eller en tjänst?

Det må låta som en tämligen ointressant fråga men det är det inte. Vad som står på fakturan handlar om möjligheten att dra av moms eller inte och därmed stora pengar för företaget som beställt jobbet. Därför har frågan vandrat hela vägen upp till Högsta förvaltningsdomstolen som i våras slog fast att den tryckta medlemstidningen är att betrakta som köp av en vara.

Det utslaget är krönet på en 27 år lång kamp mellan företagaren Tommie Berg och Skatteverket som i alla år hävdat tvärt om: tryckningen av medlemstidningen är en tjänst som ska beläggas med moms.

– Men de har alltså fel. Hade det utslaget kommit redan när jag tog upp det första gången, hade jag inte förlorat miljontals kronor, suckar Tommie Berg.

Det handlar om moms för periodiska tidskrifter, ett erkänt svårt skatteområde. Så svårt att inte ens Skatteverket kan ge raka svar eller genomföra en enhetlig behandling av olika företag med exakt samma verksamhet.

Det vet alltså Tommie Berg. Han driver sedan 1988 företaget VF in Sports i Kungsbacka och producerar medlemstidningar och andra typer av trycksaker för idrottsklubbar och organisationer. I korthet innefattar uppdragen att ta ansvar för annonsförsäljningen och med de intäkter som de ger, stå för tryck och distribution av trycksaken.

Kunden å sin sida producerar innehållet och är ansvarig utgivare. Annonsintäkterna är inte momspliktiga eftersom de ska publiceras i en organisationstidskrift och de är momsbefriade. Det är en gammal regel som funnits för att hålla små, icke kommersiella medlemstidningar under armarna.

Men så var det alltså det här med trycket: när VF in Sports får fakturan från tryckeriet är det 25 procents moms på den.

– I rimlighetens namn borde jag då ha fått dra av momsen eftersom själva trycksaken är momsbefriad.

Men det tyckte inte skattemyndigheten som inte heller godkände avdrag för de kostnader Tommie Berg hade för hyra och telefon: Han arbetade ju inte med momspliktig verksamhet, alltså ingen kvittning.

– Det gjorde att jag hade 25 procent högre kostnader än andra företag som arbetade på exakt samma sätt men var momsbefriade för tryck och distribution. Alltså tvärt emot mig och det är de än i dag. Jag måste helt enkelt sälja 25 procent mer än mina konkurrenter. Det var en särbehandling som jag bara inte kunde gå med på, säger Tommie Berg.

Det startade en evighetslång process som böljat fram i olika skattekontor och i alla nu kända rättsinstanser. På vägen har den hårda bedömningen mildrats. Efter ett ingripande från näringsdepartementet, som numera går under namnet Lex Berg, fick han i alla fall dra av för lokalhyra och telefonkostnader. Men tryckfakturan var det stopp för – den ska det vara moms på.

Men hur kan man orka driva en fråga under alla dessa år och samtidigt driva företaget?

– Därför att jag, av någon ännu okänd anledning blivit särbehandlad. Små företag, stora mediehus, framför allt fackföreningsägda, alla arbetar på exakt samma sätt som jag. Men de är fortfarande momsbefriade för tryck- och distributionskostnader. När jag då påpekar det och möts med arrogans och okunskap, då kan jag inte ge mig.

Av allt att döma är det en särbehandling som fortsätter. Tommie Berg måste fortfarande, med utslaget från Högsta förvaltningsdomstolen i ryggen, argumentera med Skatteverket.

– Då får jag fortfarande svaret att det gäller inte mig. När jag då pekar på en rad andra företag som är momsbefriade, vägrar man att ta hänsyn till det eftersom ”man inte kommenterar andra fall och det dessutom är sekretess”. Antagligen kan de helt enkelt inte tolka utslaget.

Tommie Berg utreder nu, via en advokat, möjligheten att begära omprövning av de tidigare skattebesluten och därmed få tillbaka en del av de pengar han förlorat. Det kan man göra för de senaste sex åren. Visar det sig att företaget blivit felbehandlat går det att gå ännu längre tillbaka i tiden. Då kan det röra sig om drygt sex miljoner som Skatteverket tvingas betala tillbaka. Om det lyckas är ännu oklart, och Tommie Berg är luttrad:

– Problemet är att jag, efter att ha drivit den här frågan i 27 år vet mer om momsregler för periodiska tidskrifter än vad Skatteverket självt gör. Det är ingen bra utgångspunkt i förhandlingarna med dem. Trots att jag har Högsta förvaltningsdomstolen på min sida.

En kamp år efter år

Den långa striden med skattemyndigheterna har ibland varit intensiv, ibland legat på is. Här några nedslag under åren.

1988
Startade företaget VF in Sports som producerar tidningar och andra annonsfinansierade trycksaker till idrottsrörelsen.

1997
Skatteverket gjorde revision. Krävde in 600 000 i utebliven moms. "Då insåg jag att min redovisningsbyrå inte gjort ett enda avdrag för ingående moms sedan 1988. Jag hade alltså haft 25 procent för höga kostnader."

1998
Skatterättsnämnden nekar honom status som ”framställare” – och därmed inget momsavdrag. Överklagar. Driver samtidigt fallet i Halland och bollas fram och tillbaka mellan olika rättsinstanser utan besked.

2001
Utslag i Regeringsrätten, nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen, som går på samma linje som Skatterättsnämnden.

2003
Lex Berg. Näringsdepartementet slår fast att ”framställaren” har avdragsrätt. En halv seger. Men länsrätten ger ingen upprättelse retroaktivt.

2007
Efter ett flertal överklagande får han tillbaka moms för administrativa kostnader som tidigare nekats avdrag för. Dock ej för de stora posterna: tryck och distribution. Skatteverket överklagar i sin tur till Regeringsrätten men får inte prövningstillstånd.

2008
Startar om överklagandeprocessen än en gång via länsrätt och kammarrätt.

2011
Avslag från regeringen på att få tillbaka den skatt han tidigare betalt.

2017
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att tryckeritjänster är en vara. Gäller den då en medlemstidning är köpet inte momspliktigt. 20 års kamp är över.

Anders Carlsson