”Vi är inte av uppfattningen att det kommer som en chock”

2

Regelkrångel Försäkringskassan hävdar att de har informerat om ersättningsskiftet under en lång tid, och att det därför inte kommer att innebära att de slår undan benen på assistansföretag- tvärtemot vad branschföreträdare vittnar om. ”Vi är inte av den uppfattningen”, säger Christine Liljendahl, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Christine Liljendahl, Försäkringskassan.
Det kommer att bli minst en månads väntan på pengarna vid övergången. Risken finns att det blir längre för vissa", säger Christine Liljendahl, Försäkringskassan.

En stor del av kritiken kring skiftet har rört den korta tid som företagen har på sig att skicka in all dokumentation till Försäkringskassan. Det exakta antalet dagar som företagen har på sig, vet de inte.

Inte heller Försäkringskassan kan svara på hur lång tid företagen har på sig att lämna in underlagen för att få sin utbetalning ett visst datum. Försäkringskassan kommer att betala ut ”så fort som möjligt”, säger Christine Liljendahl.

– Vi har inte satt några specifika sista datum för att lämna in underlag kopplat till de olika utbetalningsdatumen för företagarna. Det kommer att variera beroende på helgdagar och längden på månader och så vidare. Men vi kanske ändrar det i framtiden, säger hon.

Vad säger Försäkringskassan om att flera företag riskerar att gå under av skiftet från förskottsbetalning till efterskottsbetalning?

Vi är inte av uppfattningen att det kommer som en chock. Vi har pratat om detta i ett år och man har haft tid på sig att lösa finansiering över månaden som faller bort. Men det är klart att det blir en extra belastning när ersättningen förskjuts en månad.

Har ni provat systemet så att ni kan garantera företagen att ersättningen kommer som den ska från och med skiftet?

Vi räknar med att det ska funka. Vi har riggat för att det ska gå och vi förstår att företagen behöver få in pengarna snabbt. Men det kommer att bli minst en månads väntan på pengarna vid övergången. Risken finns att det blir längre för vissa, säger Christine Liljendahl.

Varför kan man inte skicka in dokumentationen digitalt och på så sätt korta ner ledtider och riskera att brev försvinner på vägen?

Vi är medvetna om att brev kan försvinna i postgången, och att det skulle gå fortare att sköta det digitalt. Men än så länge har vi inte möjlighet att ta emot räkningsblanketten från den assistansberättigade digitalt. Det är något vi tittar på och har med i planeringen. Men det är inte klart än.

LW