”Vi kan bli en del av lösningen på cancergåtan”

57

Innovation Medicinteknikföretaget Clinical Laserthermia Systems har utvecklat en metod för att behandla cancer med hjälp av laser. Produktutvecklingen har kommit långt och nu är dags att lägga mer resurser på försäljning och marknadsföring än forskning. Detta har imponerat på flera investerare och bolaget har även håvat in 20 miljoner kronor från EU.

Life Science
Life science
Lars-Erik Eriksson, medgrundare och vd för Clinical Laserthermia Systems, CLS.

– Fokus ligger nu på att kontakta kliniker och upprätta affärssamarbeten, säger Lars-Erik Eriksson, medgrundare och vd för Clinical Laserthermia Systems, CLS.

Att investerare och även medicinska bedömare tror på företaget och dess metod blev tydligt i början på året när bolagets nyemission, på drygt 20 miljoner kronor, övertecknades. Marknaden tror alltså på CSL:s affärsidé och på ledningens målsättning om att bolaget ska visa vinst från och med 2018. Redan nästa år förväntas försäljningen tar fart, då de kliniska studier som påbörjades under förra året är slutförda i år.

– Vi har nu finansieringen klar tills det att vi finns på marknaden, säger Lars-Erik Eriksson, som var med och grundade bolaget 2006 tillsammans med bland andra professor Karl-Göran Tranberg.

Den behandlingsmetod som CLS har utvecklat, som går ut på att med hjälp av laser värma upp cancertumörer för att därigenom trigga igång kroppens eget immunförsvar, har också rönt internationell uppmärksamhet. Tidigare i år blev det klart att CLS har beviljats stöd från EU på totalt 2,1 miljoner euro, motsvarande cirka 20 miljoner kronor. Stödet, som ges inom ramen för EU-programmet Horizon 2020, ska finansiera de studier som återstår för att validera CLS:s produkt.  

Men det finns också en möjlighet att CSL köps upp av ett större företag, vilket är väldigt vanligt inom life science-sektorn bland medicinteknikbolag i liknande utvecklingsfas.

– Erfarenheterna av bolagsförsäljningar visar ju att det ofta blir lönsamt även för de ursprungliga ägarna, säger Lars-Erik Eriksson, men tillägger att möjligheten att tjäna pengar inte varit den starkaste drivkraften för honom och hans medgrundare.    

– Självklart vill vi att CSL ska vara en bra investering för våra ägare, men för oss som grundat bolaget är den viktigaste drivkraften att visa att idén håller. Även om vi inte kommer att lösa cancergåtan så kommer vi förhoppningsvis att vara en del av lösningen.

Till skillnad från många andra som leder ett läkemedels- eller medicinteknikbolag så har Lars-Erik Eriksson inte någon medicinsk forskarbakgrund. Han är istället ekonom.

– Som ekonom ser jag ingen jättestor skillnaden mellan att bygga ett medicinteknikbolag och andra typer av bolag. I båda fallen tar det tid att genererar intäkter, även om finansieringsfrågan kanske är en extra utmaning när det gäller ett forskningsintensivt bolag. Det gäller att kunna beskriva projektet och produkten.

Kollegan Karl-Göran Tranberg har däremot en gedigen bakgrund som forskare och det är också hans rön som till stor del ligger bakom CLS:s produkt och behandlingsmetod.

– Det var när vi tillsammans tittade närmare på det här som vi alla var överens om att det bästa alternativet var att sälja idén som en kommersiell produkt. Både då och därefter har nog min roll som ekonom varit av betydelse, säger Lars-Erik Eriksson.

Pär Krause

Redo för marknaden

Namn: Clinical Laserthermia Systems (CLS)
Startår: 2006
Verksamhet: CLS:s behandlingsmetod innebär att man med hjälp av laser värmer upp själva cancertumören. Systemet mäter och styr värmen i tumörens tillväxtområden. Värmen gör att antigener frigörs och kroppens immunförsvar aktiveras och attackerar cancercellerna. Detta motverkar framförallt uppkomsten av metastaser.
Huvudkontor: Lund
Antal anställda: 14
Vd: Lars-Erik Eriksson
Styrelseordförande: Hans von Celsing
Nettoomsättning: 0 kronor 2015
Resultat efter finansiella poster: -16 miljoner kronor 2015
Största ägare: Avanza Pension 10,6 procent, Nordnet Pensionsförsäkring 7,9 procent, KG Tranberg Medical AB 6,9 procent, Elano AB 4,4 procent.
Listning: På Aktietorget sedan 2009.