"Vi ska inte hacka på en massa strunt"

Regelkrångel Göteborgs stad har rosats från flera håll för sitt arbete med att förenkla livsmedelsinspektionerna ute hos företagen.

Daniel Eek red

– Vi ska inte trycka till företag, det är inte det vi är till för. Vi ska klara vårt uppdrag så billigt som möjligt, både för oss och företagen, säger Daniel Eek, chef för livsmedelskontroll i Göteborgs stad.

Men han betonar att inspektörerna inte kan trolla bort brister. Däremot har inspektörerna i kommunen fått fundera en hel del över deras grunduppdrag.

– Vårt uppdrag är att se till att lagstiftningen följs, inte att hacka på en massa strunt. Vi ska bedöma om en verksamhet är säker just nu, inte bedöma hur säker den kan bli. Vi ska göra bedömningar i varje ögonblick, säger han.

Daniel Eek är kritisk till kommuner som fortfarande låter sina inspektörer skriva traditionella kontrollrapporter, protokoll, där de tar upp alla tänkbara brister från inspektionen. Från en liten spricka i en kakelplatta till lite mögel i ett hörn.

– Det är inte så vi ska jobba. Vi ska agera när något inte är förenligt med lagen. Bedömer vi att något utgör en risk så ska vi utforma ett beslut, som kan överklagas. Inget ska vara oemotsagt. Alla företagare har rätt att överpröva det en myndighet påstår, det är grunden för allt. Annars blir det ju bara tyckande, säger han.

Göteborgs stad har sparat omkring 5 000 kontrolltimmar bara på att slopa kontrollrapporterna och fokusera på de verkliga problemen. Det borde alla kommuner göra, enligt Daniel Eek.

– Utan formella beslut behöver företagarna inte bry sig om att åtgärda brister. Kontrollrapporter är ju bara protokoll. Vi uppmanar alla företagare att överklaga, vi vill ha en dialog med dem.

Han berättar att inspektörerna i Göteborg får kontinuerlig utbildning i livsmedelskontroll och att de har möten varannan vecka för att utbyta erfarenheter med varandra. Allt för att inspektionerna ska bli så träffsäkra som möjligt.

– Vi har länge varit ensamma om att tänka kreativt inom det här området. Men nu märker man att det börjar hända saker även på andra håll och frågan diskuteras nu bland politiker.

Daniel Mellwing