Beteendebyrå knuffar näringslivet i rätt riktning

Nykläckt Små förändringar i beteende kan göra företag mer lönsamma, hållbara och välfungerande. Det menar grundarna till Beteendelabbet, en startup som använder insikter från forskning för att nå kommersiell framgång i företags hållbarhetsarbete.

Beteende 2
Foto: Amanda Westerbom
”Hållbar affärsutveckling håller på att bli ett allt viktigare område”, menar Ida Lemoine. Intresset för hållbar utveckling genom att ändra beteenden förde henne samman med Kajsa Lindström, Marie Björnstjerna och Linda Lindström.

Förra sommaren var Ida Lemoine, civilekonom med inriktning på beteendeekonomi, på en konferens i danska Roskilde. Av en händelse sprang hon där på psykologstudenten Marie Björnstjerna och miljöekonomen Linda Lindström. Vad konferensen handlade om? Jo, ”nudging”, som kan översättas till ”små knuffar” och går ut på att designa beslutsmiljöer som gör det lätt att göra rätt. Ett forskningsfält som växer snabbt inom beteendeekonomin.

– Alla vill spara pengar, träna mer eller vara miljövänliga, men ändå är det svårt i praktiken. Nudging ska hjälpa människor på traven att göra "rätt val" utan att inskränka valfriheten. Exempelvis kan man placera nyttig mat i ögonhöjd eller göra som den norska hotellkedjan Choice Hotels. De minskade storleken på buffétallrikarna och lyckades på det sättet minska matsvinnet med 20 procent. Det visar att man med små medel kan uppnå stora förändringar, säger Ida Lemoine, vd.

Tillsammans Marie Björnstjerna och Linda Lindström bestämde hon sig för att starta Beteendelabbet, Sveriges första beteendebyrå. Nyligen utökades teamet med designern Kajsa Lindström. Företaget riktar sig till branscher med mycket folk i rörelse, som detaljhandeln eller offentlig sektor, där ledningen vill att verksamheten ska bli mer effektiv eller förbättra miljöarbetet. Med hjälp av insikter från psykologi och experimenterande tänker Beteendelabbet bryta mönster i näringslivet.

– Vi är övertygade om att den omfattande forskningen också funkar kommersiellt. Tanken är att inte ändra attityder utan det faktiska beteendet. Även om vi startade i våras så har responsen varit fantastisk, vi märker att många är nyfikna på vårt sätt att blanda in psykologi i ekonomin, säger Ida Lemoine.

Trenden med nudging är tydlig globalt. Både Obamaadministrationen och den brittiska regeringen har använt metoden och i Danmark växer intresset för nudging starkt. Men i Sverige har metoden inte slagit igenom. Än så länge, menar Ida Lemoine.

Hon har aldrig tidigare drivit företag, men har alltid haft en entreprenöriell ådra och länge jobbat med att hjälpa sociala företag att bli mer fokuserade på affärsnytta. Hennes mål för Beteendebyrån under de kommande åren är tydligt.

– Vår utmaning är att utbilda marknaden i det vi gör och det försöker vi göra så mycket vi kan. Sedan starten har vi hållit inspirationsföreläsningar för bland annat Traderas anställda och talat inför studenter vid Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings Universitet.

– Om fem år är nudging starkt etablerat i Sverige och vi är landets mest framgångsrika och kompetenta byrå inom området.

Beteendelabbet

Startade: 2015
Grundare: Ida Lemoine, Marie Björnstjerna och Linda Lindström.
Ort: Stockholm
Anställda: 4
Omsättning: Förhoppningsvis mellan 200 000-300 000 i år.
Målgrupp: Branscher med mycket folk i omlopp.

Därför kommer vi att lyckas

• Vårt koncept är unikt.
• Vi är ett tvärvetenskapligt team och våra olika bakgrunder är en styrka.
• Beteendeförändringar blir allt viktigare och kommer att beröra alla branscher framöver.

Jakob Stenberg